Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kontakty

 

Dane kontaktowe Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie powiatu wieruszowskiego
L.p.  Miejscowość  Adres  Kontakt  Kierownik 
 1  Bolesławiec ul. Rynek 1
98-430 Bolesławiec
62 78 15 053
Fax. 062 78 36 024
gops@boleslawiec.net.pl
Karolina Słowińska
 2  Czastary Wolności 29
98-410 Czastary
 62 78 46 470
gops_czastary@post.pl
Anna Nielubiak
 3  Galewice ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
62 78 38 600
62 78 38 601
gops@galewice.pl
 Danuta Pilarz
 4  Lututów ul. Klonowska 8
98-360 Lututów
43 87 14 131
Fax. 043 87 14 052
gops_lututow@o2.pl
Alina Stefanowska
 5  Łubnice

ul. Sikorskiego
102 98-432 Łubnice

62 78 47 023
Fax. 062 78 47 015
gops@uglubnice.com.pl
 Jadwiga Podejma
 6  Sokolniki ul. Parkowa 6/3
98-420 Sokolniki
62 78 46 190
Fax. 062 78 45 194
ug@sokolniki.pl
Ewa Szandała
 7  Wieruszów ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów 
62 78 41 554
62 78 41 199
wieruszow@mgops.pl
Małgorzata Burak

 

Organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej na terenie powiatu wieuruszowskiego

 1. Stowarzyszenie Integracyjne "KLUB OTWARTYCH SERC"
  ul. Marianów 7
  98-400 Wieruszów
  tel./fax. 62 78 42 535
 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie
  ul. Sportowa 7
  98-400 Wieruszów
  tel./fax. 62 78 42 535
 3. Stowarzyszenie Integracyjne Rodzina
  ul. Klonowska 8
  98-360 Lututów tel. 600 431652
 4. Stowarzyszenie Pomocny Dom
  Chróścin 50,
  98-430 Bolesławiec
  Tel. 601 142 778
 5. Stowarzyszenie Profilaktyczne "ALTERNATYWA" w Wieruszowie
  ul. Kępińska 53
  98-400 Wieruszów
  tel. 601 622 349
 6. Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie
  Głaz 12,
  98-405 Galewice
  tel. 62 78 43 929
 7. Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Koło Terenowe w Wieruszowie
  ul. Warszawska 93,
  98-400 Wieruszów
  adres do korespondencji:
  ul. Kordeckiego 2/4
  98-400 Wieruszów
  tel. 601 955 831
 8. Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Wieluniu
  ul. Królewska 1
  98-300 Wieluń
  tel. 533 041 888
  dyżur w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 15 A, 98-400 Wieruszów
   
Data dodania: 2010-02-12 02:04:41

Inne artykuły