Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Istotne zmiany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r.

W poniższych linkach znajdują się istotne zmiany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r. wprowadzone ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierajacych osoby o znacznym stopniu niepełnosparwności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932)

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.pdf

Zmiany dot. dofinansowań do wyrobów medycznych, korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych.pdf

Data dodania: 2018-07-05 07:42:01

Inne artykuły