Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacje z VII Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Wrocław 25-27.10.2012r.

 W miłej i koleżeńskiej atmosferze obradowało kolejne spotkanie dyrektorów i kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Tym razem Powiat Wrocławski zaprosił i gościł liczną grupę kadry z jednostek pomocy społecznej z całego kraju. Forum obradowało pod hasłem „Potrzebni innym”. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu Jarosław Duda, Krystyna Wyrwicka dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej i Marzena Bartosiewicz zastępca dyrektora tegoż Departamentu.    W pierwszym dniu obrad uczestniczył dr Wojciech Skiba Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tegoroczne październikowe spotkanie poświęcone było założeniom nowej ustawy o pomocy społecznej, aktualnej sytuacji domów pomocy społecznej, doświadczeniom i zagrożeniom w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programowi „Aktywny Samorząd” wykonanym przez jednostki pomocy społecznej ze środków PFRON.

Członkowie Stowarzyszenia „Centrum” organizatora VII Forum odbyli zabranie sprawozdawcze, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia. Drugiemu dniu Forum towarzyszyła ciekawa i żywa dyskusja oraz wymiana poglądów na zagadnienia działalności PCPR i MOPR. Wiele pytań kierowano zarówno do Ministra Jarosława Dudy, jak też dyrektor Krystyny Wyrwickiej i Prezesa PFRON.

Szeroko komentowano wydarzenia związane z sytuacją rodzicielstwa zastępczego nowej ustawy wobec zaistniałej sytuacji w powiecie puckim.

Sekretarz Stanu Jarosław Duda dwukrotnie uczestniczył w obradach Wrocławskiego Forum, zarówno pierwszego jak też drugiego dnia. Uczestnicy spotkania w bezpośrednich rozmowach mieli okazję przekazać uwagi i problemy, z jakimi borykają się samorządy, w tym powiatowe centra pomocy rodzinie, realizujące na co dzień ustawowe zadania polskiej pomocy społecznej. Była to znakomita okazja do zebrania opinii na temat założeń do nowej ustawy o pomocy społecznej, jak też opowiedzenia się środowiska w sprawie realizacji ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z ust Prezesa dr Wojciecha Skiby usłyszano o projektowych środkach i zadaniach na 2013 rok dla samorządów wykonywanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Z informacji Prezesa PFRON w roku 2013 o 25% zmniejszone zostaną pieniądze  dla samorządów na te zadania. Większe środki planuje się na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i dla samorządów wojewódzkich. PFRON w rok 2013 wejdzie z nadwyżką 400 mln zł.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Centrum” na swoim posiedzeniu wyraził podziękowania za pomoc w organizacji VII Forum  we Wrocławiu dla Koleżanek i Kolegów z Dolnośląska, a szczególnie Koleżance Arlecie Szmigielskiej dyr. PCPR we Wrocławiu. Podziękowania skierowano również do gości Forum i Patronów Honorowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wojewody Dolnośląskiego  Aleksandra Marka Skorupy, Rafała Jurkowlańca Marszałka Województwa Dolnośląskiego  i Andrzeja Szawana Starosty Powiatu Wrocławskiego. Patronat medialny VII Forum sprawował Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych  i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie wydający „Problemy Społeczne”.

            Zebrani uczestnicy zaakceptowali miejsce i termin następnego Forum, a będzie nim Solec-Zdrój w woj. świętokrzyskim w połowie kwietnia 2013r.

Na wiosnę odbędzie się tez szkolenie koordynatorów rodzicielstwa zastępczego z udziałem dyrektorów i kierowników PCPR i MOPR.

Zdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPRZdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPR

Zdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPRZdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPR

Zdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPRZdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPR

Zdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPRZdjęcia uczestników VII ogólnopolskiego forum PCPR i MOPR

Data dodania: 2012-11-08 13:42:58

Inne artykuły