Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacje o bezpłatnym kursie języka angielskiego

Bezpłatny kurs języka angielskiego

Grupa docelowa - osoby w wieku 18 lat i więcej, mieszkańców obszarów
wiejskich w woj. Łódzkim z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym (mogą
być uczniowie szkół średnich pod warunkiem, że w chwili przystąpienia do
projektu jeszcze jej nie ukończyli), w tym:
- 36 osób niepełnosprawnych;
- 036 osób w wieku 18-24;
- 324 osoby w wieku 25+;
- 162 osoby w wieku 50+;
- 180 osoby bez zatrudnienia (bezrobotni i bierni zawodowo);
- 180 pracujące.

Weryfikacja uczestników na podstawie oświadczenia oraz ewentualnych
załączników (zaświadczenie z PUP, orzeczenie o niepełnosprawności).
Zakres:
- 120h szkoleń (60h na poziomie A1 i 60h na poziomie A2);
- Grupy zajęciowe max. 12 osób;
- Uczestnicy otrzymają bezpłatne pomoce dydaktyczne (podręcznik i
ćwiczenia oraz kserówki) oraz wodę na zajęciach;
- Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest międzynarodowy
egzamin certyfikujący;

Szczegóły:
Andrzej Słaby
tel.: 694 711 467

Plakat.png

Data dodania: 2017-08-07 09:11:49

Inne artykuły