Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyniku postępowania

Wieruszów 8.02.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1159117 w projekcie pn.  

Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej / asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców mieszkań chronionych, uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim,wybrane zostały oferty:

1.     Michała Brożyny z Galewic z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

2.     Anny Misiek z Nalepy z cena 25,00 zł za godzinę usługi

3.     Andżeliny Płuski z Wieruszowa z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

4.     Haliny Paluch z Wieruszowa z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

5.     Marii Jakubczyk z Mieleszyna z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie                              

…………………………………………………….

 Czytelny podpis

( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację (Beneficjent/osoba upoważniona)

Data dodania: 2019-02-11 12:45:58

Inne artykuły