Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyniku postępowania - przebudowa i zmiana użytkowania

17.09.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1133735w projekcie pn. Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkania chronione w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskimwybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Strzelczyk Zbigniew

Mieleszyn 180; 98-430 Bolesławiec

z ceną 107 676 zł brutto

                                                 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie      

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)

 

 

 

 

Data dodania: 2018-10-03 09:11:55

Inne artykuły