Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyniku postępowania

Data 2.03.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1089933 w projekcie pn.  Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskimwybrana została oferta:

1.     Ireny Kowalczyk z Wyszanowa z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

2.     Elwiry Maciejewska-Brożyny z Galewic z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

3.     Arlety Rzadkiej z Pieczysk z ceną 25,00 zł za godzinę usługi

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie                          

 

Data dodania: 2018-03-07 10:51:54

Inne artykuły