Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wynikach postępowania - korepetycje z matematyki

Wieruszów, dn. 14.09.2020r.

PCPR.271.7.2020

Informacja o wynikach postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności do wykonania usługi korepetycji z matematyki w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, że wybrało oferty, które uzyskały najwyższą punktację i spełniły wymogi formalne oraz kwota wskazana w formularzu ofertowym nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie projektu:

 

1. Marlena Kik Pieczyska 134,98-400 Wieruszów

2. Halina Świątkowska Ul. Os. Fabryczna 4/78 98-400 Wieruszów.

 

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Informacja o wynikach postepowania - matematyka.pdf


 

Data dodania: 2020-09-14 17:15:25

Inne artykuły