Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wynikach postępowania

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”  
współfinansowany ze Środków Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wieruszów, dn. 05.10.2020r.

PCPR.271.9.2020

Informacja o wynikach postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności do wykonania usługi korepetycji z języka angielskiego – nabór uzupełniający w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, zapytanie ofertowe pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Informacja o wynikach postępowania.pdf

 

 

                                                   
 

Data dodania: 2020-10-05 11:40:33

Inne artykuły