Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS.KADR, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I SPRAW ORGANIZACYJNYCH w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS.KADR, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I SPRAW ORGANIZACYJNYCH w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

 

Informujemy ,że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Binkowska, zam. Pieczyska

                                                               Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Binkowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne ( licencjat na kierunku Ekonomia, Studia magisterskie  z zakresu zarządzanie i marketing). Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków. Spełnia wszystkie wymagania formalne. Posiada  doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach pracy.  Posiada umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz poruszania się po Internecie. 

Osoby  dokonujące naboru uznały, iż Pani  Agnieszka Binkowska jest odpowiednim kandydatem na stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych w PCPR w Wieruszowie.

Zaplanowano zatrudnienie  w miesiącu marcu 2020 roku.

 

 Wieruszów, 21.02.2020 r.


Informacja o wynikach naboru .PDF

Data dodania: 2020-02-21 09:33:31

Inne artykuły