Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cenowo (materiały biurowe)

PCPR.271.1.2018                                                                                                      

Wieruszów, 26.02.2018 rok

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę dostawy materiałów biurowych na rok 2018, informuje, że  w wyznaczonym dniu i czasie wpłynęły 4 oferty .

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. ofertę BIURPAP J.M. Figińscy Sp.J ul. Brukowa 28, 91-341 Łódź, na kwotę brutto 10.411,14 zł.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Z poważaniem

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Elżbieta Ochocka

Data dodania: 2018-02-27 12:06:26

Inne artykuły