Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

INFORMACJA NT. PROGRAMU CELOWEGO „KOMPUTER DLA HOMERA 2010

 

 

INFORMACJA NT. PROGRAMU CELOWEGO
„KOMPUTER DLA HOMERA 2010”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program celowy „Komputer dla Homera2010” adresowany do osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu:

 1. pełnoletnie aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające ważne orzeczenie
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  z zastrzeżeniem, że kobiety powyżej 60 roku życia/mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w programie o ile są zatrudnione/ zatrudnieni;   
 2. osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku
  i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie
  o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

Przedmiot pomocy:

 1. zakup podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. zakup specjalistycznegosprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania,
 3. zakup urządzeń brajlowskich.

Maksymalna kwota dofinansowania zależna jest od dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i nie może przekroczyć w przypadku:

 1. podstawowego sprzętu i oprogramowania kwoty 2.552 zł,
 2. specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich)
  i oprogramowania kwoty 10.208 zł,
 3. urządzeń brajlowskich kwoty 19.140 zł

Kwota udzielonego dofinansowania jest ustalana dla każdego Wnioskodawcy oddzielnie zgodnie
z algorytmem, według skróconej zasady mówiącej, że im wyższe dochody, tym niższe dofinansowanie.

Termin składania wniosków w 2011 roku od 8 sierpnia do 29 sierpnia.
Miejsce składania wniosków dla mieszkańców województwa łódzkiego: Oddział Łódzki PFRON, ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź. Telefon kontaktowy (42) 20 50 108 lub (42) 20 50 100.

Szczegółowe informacje na temat programów realizowanych przez PFRON oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 

 


 


Data dodania: 2011-08-23 09:08:44

Inne artykuły