Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja dot. przyjmowania w 2020 r. wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w SYSTEMIE OBSŁUGI WSPARCIA (SOW). Elektroniczny nabór wniosków przez system SOW zostanie uruchomiony od 01.01.2020 r. Do systemu można zalogowac się przez m.in.: przez zakładkę System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie.

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON dotyczącymi wzorów wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wnioski dostępne na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie w zakładce druki do pobrania obowiązywać będą do 31.01.2020 r. Nowe formularze opublikowane zostaną niezwłocznie po ich opracowaniu na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie w zakładce druki do pobrania.

Data dodania: 2019-12-31 10:33:39

Inne artykuły