Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

GRUPOWE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”

GRUPOWE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020  zachęca opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy uczestniczą w w/w projekcie do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych - grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz w kursie I pomocy przedmedycznej.

           Opiekunowie faktyczni będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, pedagoga oraz dietetyka. W/w specjaliści prowadzić będą bezpłatne zajęcia warsztatowe w  zakresie m.in.: kompetencji społecznych, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, asertywności, relacji rodzinnych, prawidłowych nawyków żywieniowych. Przewidziany jest również kurs I pomocy przedmedycznej co ułatwi codzienne pełnienie roli opiekuna faktycznego.

           Z warsztatów mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie niebędący opiekunem zawodowym i niepobierający wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną.

            Opiekun faktyczny może skorzystać ze wsparcia tylko w połączeniu
z niesamodzielnym uczestnikiem zrekrutowanym do projektu. O terminie i miejscu realizowanego grupowego poradnictwa specjalistycznego opiekunowie będą informowani na bieżąco.

             Osoby zainteresowane skorzystaniem z kursu I pomocy przedmedycznej oraz z grupowego poradnictwa specjalistycznego z terenu powiatu wieruszowskiego w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

 Tel. 62 783 19 95

Data dodania: 2019-01-23 14:57:44

Inne artykuły