Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej są:

RODZINY ZASTĘPCZE:

 

 Podział rodzin zastępczych, tj. spokrewnione, zawodowe, niezawodowe
 

Data dodania: 2012-11-14 12:18:17

Inne artykuły