Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

EFS-Projekt’2010

14 XII 2010 roku w Sali Widowiskowej Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie PCPR w Wieruszowie jako realizator projektu zorganizował spotkanie integracyjno – kulturalne podsumowujące realizacje projektu „Integracja i aktywność”. Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy projektu wraz z najbliższymi rodzinami. Ponadto na spotkanie zaproszona Starostę Powiatu Wieruszowskiego oraz partnerów projektu. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokonał Starosta Wieruszowski Pan Andrzej Szymanek wspólnie z Kierownikiem Centrum Panią Elżbietą Ochocką oraz Dyrektorem PUP Panią  Grażyną Wójciak. Specjalne podziękowania z rąk Kierownika Centrum otrzymali Partnerzy projektu. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Howis – koordynator projektu.

Podczas spotkania 5 uczestnikom wręczono także wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w udział w zajęcia projektowe. Każdy uczestnik projektu otrzymał paczkę świąteczną z podarunkami. Uczestnicy mieli zorganizowany transport a także wspólny uroczysty obiad.

Uczestnicy projektu w 2010 r. w Wieruszowskim Domu Kultury na tle sceny, w zimowej scenerii


W 2010 roku w ramach projektu „Integracja i aktywność” finansowano wyjazdy na 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne do wybieranych przez uczestników (zgodnie z ich schorzeniami) ośrodków na terenie całego kraju. Z dofinansowania w części niesfinansowanej ze środków PFRON skorzystały 4 osoby (3K) oraz 1 opiekun osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ponadto w ramach środków projektu na turnus rehabilitacyjny wyjechało 16 beneficjentów ostatecznych (12K).  

W ramach projektu „Integracja i aktywność” dla 5 beneficjentów ostatecznych ( 3M/2K), którzy nie wyjechali w ramach dofinansowania z projektu na turnus rehabilitacyjny zorganizowano rehabilitację na terenie powiatu. Każdy z 5 uczestników miał zapewnione 10 zajęć z rehabilitantem. Zajęcia odbywały się w Dziale Rehabilitacji Powiatowego Centrum Medycznego  NZOZ Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie. Osoby, które musiały samodzielnie dojechać na zajęcia miały zrefundowane koszty dojazdu. 


W ramach projektu „Integracja i aktywność”  zorganizowano trzy wyjazdy wraz z zajęciami na krytej pływalni OCEANIK w Ostrzeszowie. W dniach 25 listopad 2010r. (6 kobiet), 3 grudzień 2010r. (6 kobiet), 7 grudzień 2010r. (4 uczestniczki) każdorazowo z opiekunem wyjechały na pływalnię, gdzie poza wejściem na basen i zajęcia miały także zorganizowane wyżywienie. Ponadto uczestnicy wyjazdu byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i zapewniony mieli transport.


26. listopad 2010 roku Pan Maciej Pawlak – właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców  „MAXIMA” z Niwisk (gmina Galewice) zakończył realizację dla dwóch uczestniczek projektu „Integracja i aktywność” kursu prawa jazdy kat. B. W ramach projektu uczestniczki miały zapewniony kurs wraz z badaniami lekarskimi, opłaceniem pierwszego egzaminu praktycznego i pierwszego egzaminu teoretycznego, jak również zapewnione miały materiały szkoleniowe i transport z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć.

Uczestniczka projektu za kierownicą samochodu w czasie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kat. BUczestniczka projektu obok samochodu do nauki jazdy w czasie kursu prawa jazdy kat. BUczestniczka projektu obok samochodu do nauki jazdy w czasie kursu prawa jazdy kat. BUczestniczka projektu za kierownicą samochodu w czasie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kat. B


1. października 2010 roku ostatni uczestnik projektu „integracja i aktywność” z 25 beneficjentów ostatecznych wziął udział w przeprowadzonej diagnozie w ramach indywidualnego spotkania z psychologiem. Psycholog, socjoterapeuta –Karolina Karczyńska na podstawie przeprowadzonych testów dokonała diagnozy  inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych oraz wydała opinie psychologiczną każdemu uczestnikowi.


W dniach: 30 i 31 sierpień 2010r. w klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie odbyły się czterogodzinne spotkania z doradcami zawodowymi. Uczestniczyło w nich 6 beneficjentów ostatecznych projektu „Integracja i aktywność” (4 kobiety/2 mężczyzn). Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Prokop – doradca zawodowy. Spotkania odbywały się pod tematami: „Bądź aktywny” i  „Niepełnosprawni w pracy”. Uczestnicy spotkań zapewnione mieli materiały, poczęstunek w formie gorącego obiadu oraz serwisu kawowego.

Uczestnicy spotkania z doradcą zawodowym w sali, gdzie prowadzone były zajęcia na tle roll-up projektu "Integracja i aktywność"Uczestniczki projektu siedzący przy ławkach w czasie zajęć z doradcą zawodowym i doradca zawodowy prowadzący zajęcia

W dniach: 6 i 9 wrzesień 2010r. odbyły się w Klubie Pracy spotkania II grupy uczestników projektu „Integracja i aktywność” z doradcami zawodowymi. 6. IX spotkania prowadziła Pani Monika Małys, natomiast 9 IX Pani Agnieszka Prokop. Każdego dnia w spotkaniach udział brało 9 osób (6 kobiet i 3 mężczyzn). 6 września hasłem przewodnim spotkania był temat: „Sposoby poszukiwania pracy”, natomiast 9 września „Bądź aktywny” . Beneficjenci projektu sporządzali dokumenty aplikacyjne i przygotowywali się do rozmów kwalifikacyjnych.  Uczestnicy spotkań zapewnione mieli materiały, poczęstunek w formie gorącego obiadu oraz serwisu kawowego oraz transport.

Uczestnicy projektu przy stolikach wypełniają dokumenty w czasie zajęć z doradcą zawodowym Uczestnicy projektu przy stolikach wypełniają dokumenty w czasie zajęć z doradcą zawodowym z pomocą doradcy zawodowego, w tle widać roll-up projektu "Integracja i aktywność" Uczestnicy projektu siedzą przy stolikach i słuchają doradcy zawodowego, który prowadzi zajęcia, w tle mapa Europy wyświetlona na ekranie przy pomocy rzutnika

15 i 16 września w Klubie Pracy PUP w Wieruszowie spotkania III grupy beneficjentów ostatecznych z doradcami zawodowymi. Spotkania prowadziła Pani Moniaka Małys – doradca zawodowy. 15 września tematem spotkania były: „Dokumenty aplikacyjne, przygotowywanie do rozmowy kwalifikacyjnej” a uczestniczyło w nim 7 osób (5 kobiet /2 mężczyzn) . Natomiast 16 września w spotkaniu prowadzonym pod hasłem „Własna firma” uczestniczyło 10 osób (7 kobiet /3 mężczyzn).  Uczestnicy spotkań zapewnione mieli materiały, poczęstunek w formie gorącego obiadu oraz serwisu kawowego oraz transport.

Uczestnicy spotkania z doradcą zawodowym w sali gdzie odbywały się zajęcia, w tle widoczna część roll-up projektu "Integracja i aktywność"Uczestnicy przy stolikach wypełniają dokumenty w czasie spotkania z doradcą zawodowym


W dniu 27 sierpnia w Restauracji ES w Wieruszowie odbyło się uroczyste zakończenie kursów. Podczas spotkania organizator kursów, właściciel firmy szkoleniowej „AJJ – Kursy i szkolenia” – Pan Jacek Ajtner wraz z Kierownikiem Centrum – Panią Elżbietą Ochocką wręczyli zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursów dwudziestu czterem uczestnikom i uczestniczkom projektu „Integracja i aktywność”. Odpowiednio:

 • 4 beneficjentów ostatecznych ukończyło kurs kulinarny (3 kobiety),
 • 6 osób ukończyło kurs komputerowy zaawansowany (3 kobiety),
 • 13 uczestników (9K) ukończyło kurs komputerowy podstawowy z obsługa kasy fiskalnej (6 kobiet).

Przy uroczystym obiedzie, w miłej atmosferze uczestnicy spotkania podsumowali uczestnictwo w kursach.

Uczestnicy projektu siedzący przy stole na podsumowaniu realizacji kursów w motelu ES w Wieruszowie, spotkanie prowadzi Wykonawca kursów, w tle roll-up projektu


Od 9. sierpnia rozpoczęły się kursy organizowane w ramach projektu. Organizatorem kursów jest firma szkoleniowa „AJJ kursy i szkolenia – Ajtner Jacek”.  Kursy komputerowy zaawansowany i kulinarny odbywały się w terminie od 9 do 24 sierpnia Natomiast kurs komputerowy podstawowy z obsługą kasy fiskalnej w terminie od 9 do 27 sierpnia. Kursy komputerowe przeprowadzone zostały w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie, natomiast kurs kulinarny w Restauracji ES w Wieruszowie. W ramach kursów uczestnicy zapewnione mieli: materiały szkoleniowe, wyżywienie, transport.

Uczestnicy kursu kulinarnego w fartuszkach w czasie zajęćUczestnicy projektu przy stanowiskach komputerowych w czasie kursu komputerowegoUczestnicy kursu komputerowego z pracownikiem ds. osób niepełnosprawnych w sali gdzie podawane były posiłki w ramach kursu


 W dniach 3, 4, 5 sierpień w Klubie Pracy PUP w Wieruszowie odbyły się spotkania prowadzone przez psychologa integrujące uczestników kursów grupowych organizowanych w br. w ramach projektu „Integracja i aktywność”.

3. sierpnia w spotkaniu uczestniczyli beneficjanci ostateczni projektu, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności na kursie komputerowym podstawowym z obsługą kasy fiskalnej. 4. sierpnia uczestnikami spotkania byli uczestnicy kursu komputerowego zaawansowanego a 5. sierpnia uczestnicy kursu kulinarnego.  Osobom, które samodzielnie nie mogły dotrzeć na spotkania zorganizowano transport z miejsca zamieszkania. Oczywiście zapewnione były także materiały na spotkaniu oraz wyżywienie.

Uczestnicy projektu w sali Klubu Pracy siedzą przy stolicha i słuchają psychologa prowadzącego zajęcia Uczestnicy spotkania z psychologiem wraz z pracownikiem ds. osób niepełnsoprawnych i psychologiem, w tle roll-up projektuPsycholog i uczestnik projektu siedzący przy stolikach w czasie zajęć, w tle roll-up projektu


1 czerwca w Klubie Pracy PUP odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowanej w ramach projektu „Integracja i aktywność” grupy wsparcia. W grupie udział będzie brało 7 uczestniczek projektu. Grupę poprowadzi zatrudniony w ramach projektu psycholog.


25 maja 2010 roku w gospodarstwie agroturystycznym „Gościniec nad Prosną” w miejscowości Gola w gminie Bolesławiec odbyło się spotkanie uczestników projektu „Integracja i aktywność”. Podczas spotkania inaugurowano realizacje projektu w bieżącym roku. W pierwszej części spotkania, prowadzonego przez koordynatora projektu – Barbarę Howis, zaprezentowano dotyczące osiągnięcia i działania podjęte w projekcie w latach 2008 i 2009. Ponadto przedstawiono także planowany sposób realizacji projektu na br.

W spotkaniu udział wzięli także: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie – Elżbieta Ochocka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Grażyna Wójciak oraz pracownik Warsztatu Terapii Zajęciowej – Małgorzata Kowalczyk. Drugą część spotkania stanowiły zajęcia prowadzone przez psychologa – Karolinę Karczyńską, których celem była integracja uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania zapewnione mieli: wyżywienie, transport oraz byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwego wypadku. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, co wróży powodzenie w realizacji projektu „Integracja i aktywność” w 2010 roku.

Uczestnicy projektu w 2010 r. na spotkaniu rozpoczynającym projekt przed gospodarstwem agroturystycznym "Gościniec nad Prosną"Gospodarstwo agroturystyczne Gościniec nad Prosną - budynek i plac przed obiektem


30 kwietnia zakończyła się rekrutacja uczestników projektu „Integracja i aktywność”. Do projektu zakwalifikowało się 25 osób niepełnosprawnych (17 kobiet/8 mężczyzn), mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Uczestnicy projektu wezmą w bieżącym roku udział w zaplanowanych wobec nich działaniach takich jak m.in. kursach, spotkaniach z doradcami zawodowymi, spotkaniach z psychologiem, grupie wsparcia, turnusach rehabilitacyjnych lub rehabilitacji zorganizowanej na terenie naszego powiatu. Partnerami w realizacji projektu są:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, organ założycielski i prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie.

 
 
 
Ulotka projektu "Integracja i aktywność"
 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „INTEGRACJA I AKTYWNOŚĆ”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w 2010r. realizuje już po raz trzeci w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie, projekt systemowy „Integracja i aktywność”.

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne

 • W ramach projektu zaplanowano:
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, których tematyka zostanie dostosowana do potrzeb uczestników projektu
 • Spotkania z doradcami zawodowymi
 • Spotkania z psychologiem
 • Sfinansowanie wyjazdów na 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne. Z takiego dofinansowania będą mogli skorzystać także opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 • Osoby, które nie będą mogły skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych na terenie powiatu.

Oprócz powyższych instrumentów w ramach projektu zapewniamy:

 • Catering
 • Refundację kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu dla osób do jeżdżących samodzielnie
 • Transport grupowy dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na zajęcia
 • Materiały na szkoleniach.

Przez cały okres realizacji projektu z uczestnikami projektu współpracował będzie pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych – asystent rodzinny.

Ilość miejsc ograniczona: 21 osób (15 kobiet / 6 mężczyzn)
Termin rekrutacji: do 30 kwietnia 2010r.
Informacje i zgłoszenia: osobiste w biurze projektu, telefoniczne i mailowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!

Data dodania: 2010-02-12 02:04:41

Inne artykuły