Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

EFS-Projekt’2011

  

W dniu 16.12.2011 r. w ramach projektu „Integracja i aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, odbyło się spotkanie integracyjno-kulturalne służące podsumowaniu dotychczasowej realizacji projektu. W spotkaniu wziął udział Starosta Wieruszowski Pan Andrzej Szymanek oraz partnerzy projektu i  tegoroczni beneficjenci wraz z rodzinami. W czasie spotkania posumowano realizację projektu oraz wręczono uczestnikom certyfikaty i paczki świąteczne. Ponadto specjalne podziękowania z rąk Starosty Pana Andrzeja Szymanka oraz Kierownika Centrum Pani Elżbiety Ochockiej otrzymali Partnerzy projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatny Informator PCPR w Wieruszowie o uprawnieniach dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, który został przygotowany w ramach projektu. Informator  można otrzymać  bezpłatnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 15.
W bieżącym roku uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia: kursów, w tym: prawa jazdy kat. B i B+E, obsługi kasy fiskalnej, komputerowego na poziomie podstawowym i zaawansowanym, kulinarnego, bukieciarstwa, języka niemieckiego, warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego, radcę prawnego,  pedagoga, itp. Ponadto część uczestników wyjechała na bezpłatne 2-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne lub skorzystała z 10 dniowej rehabilitacji na terenie powiatu wieruszowskiego. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie  oraz  bezpłatny transport na zajęcia.

Uczestnicy projektu przy stołach w 2011 r. na spotkaniu na podsumowującym realizację projektu, które odbyło się w Wieruszowskim Domu KulturyUczestnicy projektu przy stołach w 2011 r. na spotkaniu na podsumowującym realizację projektu, które odbyło się w Wieruszowskim Domu Kultury


 W dniach 13-14 grudnia odbyło się dwudniowa wycieczka edukacyjno-kulturalna do Warszawy. W wyjeździe wzieło udział 21 uczestników projektu wraz z opiekunami. Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Muzeum Techniki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernika, wjazd na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki, zwiedzanie łazienek, itd. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, bilety wstępu, transport.

 Uczestnicy wycieczki do Warszawy przy choince w WraszawieDwoje uczestników projektu przy eksponacie w muzeum w Warszawie


 Od 8 listopada br. w ramach projektu realizowane są wyjazdy na krytą pływalnie dla uczestniczek projektu (łącznie zrealizowanych zostanie 6 wyjazdów). Zajęcia z Aqua-aerobiku  odbywają się na basenie w Ostrzeszowie. W ramach projektu zakupiono dla każdej z uczestniczek „niezbędnik” składający się z: klapek, ręcznika, szlafroku, czepka, okularów.  W ramach wyjazdów zapewniony jest gorący posiłek oraz transport.

 


 W październiku zrealizowano Warsztaty „Aktywnego poszukiwania pracy” z doradcą zawodowym obejmujący 5 godzin zajęć dla jednej grupy oraz rozpoczęto warsztaty z radcą prawnym zakładających realizację 4 godzinnych zajęć dla jednej grupy. Spotkania zorganizowano dla 3 grup. Uczestnicy mieli zapewniony transport na i z zajęć oraz catering.

Uczestnicy projektu siedzący przy stołach w czasie warsztatu Aktywnego poszukiwania pracy Uczestnicy projektu przy stole w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w czasie warsztatu Aktywnego poszukiwania pracy


 W miesiącu wrześniu rozpoczęto realizację kolejnych kursów, prowadzone były również indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, mające na celu określenie m.in. preferencji i zainteresowań zawodowych BO.

We wrześniu zrealizowano w Wieruszowie kurs pomocy kuchennej obejmujący 50 h.  Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wzięło w nim udział 8 BO. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Uczestnicy kursu pomoc kuchenna wraz z prowadzącą i pracownikiem socjalnym w restauracji, gdzie odbywały się zajęcia

Rozpoczęto także realizację kursów prawa jazdy kat. B i B+E, które zakończone będą państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym. W obu kursach bierze udział 12 uczestników projektu. Planowany termin zakończenia realizacji kursów to grudzień 2011r.

Uczestnicy projektu siedzący na zajęciach teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B, w tle widać tablice ze znakami drogowymiUczestnicy projektu siedzący na zajęciach teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w tle widać prezentacje i tablice ze znakami drogowymi

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano 29.09.2011 r. jednodniową wycieczkę edukacyjno-kulturalną do Częstochowy, gdzie uczestnicy zwiedzali Jasną Górę oraz byli na seansie w kinie. Ponadto podczas wyjazdu zwiedzano Zakład Aktywności Zawodowej w Zabrzu. Uczestnicy mieli zapewniony transport oraz wyżywienie.

Uczestnicy projektu przed Centrum Aktywizacji Zawodowej w ZabrzuUczestnicy projektu w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zabrzu

 


 

W miesiącu sierpniu rozpoczęto realizację pierwszych w ramach tegorocznej edycji projektu kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy zostali zakwalifikowani na poszczególne szkolenia przez doradcę zawodowego.

W  okresie 17.08.2011-25.08.2011 odbyły się kursy komputerowe na poziomie podstawowym i zaawansowanym prowadzone w Lututowie. Program obu kursów obejmuje po 60 h. Zajęć były prowadzone w pracowni komputerowej. Uczestnikom zapewniono catering oraz transport.  Po ukończeniu kursu BO otrzymali certyfikaty i zaświadczenia, potwierdzające zrealizowany zakres tematyczny.

Uczestnicy projektu na kursie komputerowym (poziom podstawowy) przy stanowiskach kompuetrwoych Zdjęcie grupowe uczestników kursu komputerowego podstawowego z prowadzącym w sali, gdzie odbywały się zajęcia

W okresie 29-30 sierpnia 2011 r. zrealizowano także 20 godzinny kurs obsługi kasy fiskalnej. Kurs odbywał się w Lututowie. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej wszyscy uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering.

Uczestniczki kursu obsługi kasy fiskalnej w sali gdzie odbywał się kurs, przed uczestniczkami na ławce stoją materiały wykorzytwyane w czasie zajęć

W sierpniu rozpoczął się również 60 godzinny kurs języka niemieckiego, który realizowany był na terenie Wieruszowa. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe. Zajęcia realizowano średnio dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. W kursie  wzięły udział 3 osoby. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikat oraz zaświadczenie.  Osoby z poza Wieruszowa, korzystały z zorganizowanego transportu.  Na zajęciach zapewniono catering.

 Uczestniczka kursu języka nimieckiego pisząca test w czasie zajęćUczestniczki  kursu języka nimieckiego w czasie zaqjęć siedzące przy stolikach Organizator kursu i kierownik PCPR wręczają jednej z uczestniczek kursu obsługi kasy fiskalnej certyfikat

W dniu 31.08.2011 r. odbyło się pierwsze zajęcia kursu bukieciarstwa. Zajęcia realizowane były w jednej z wieruszowskich kwieciarni. Obejmowały 60 h, w tym zagadnienia teoretyczne oraz praktykę. W ramach szkoleń uczestnicy mieli zapewnione wszystkie niezbędne materiały do nauki i wykonywania kompozycji kwiatowych. Organizator zapewniał także catering. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia.

Uczestniczki kursu bukieciarstwa w pracowni, gdzie prowadzone były zajęcia Uczestniczki kursu bukieciarstwa przygotowujące kompozycje kwiatowe w czasie zajęć

 W sierpniu rozpoczeły się również zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu. Planuje się, że tą formą wsparcia zostanie objętych 10 BO. Rehabilitacja na terenie powiatu wieruszowskiego realizoweana będzie do 30.11.2011


 

W okresie 28.06.2011-08.07.2011 r. odbyły się w Klubie pracy PUP w Wieruszowie, warsztaty „Jak uczyć się skutecznie” w zakresie przedstawienia różnych technik skutecznego i efektywnego uczenia się. Zajęcia prowadził pedagog – P. Michał Gasztych.  Warsztaty realizowane były dla czterech 7-8 osobowych grup. W ramach spotkań uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe. Ponadto zapewniony mieli ciepły posiłek oraz mogli korzystać z serwisu kawowego. Na spotkania zorganizowano transport grupowy dla uczestników.

Uczestnicy warsztatu jak uczyć się skutecznie wraz z prowadzącym, w tle widać roll-up projektu, przed uczestnikami na stołach leżą materiały wykorzystywane w czasie zajęćUczestnicy projektu przy stołach w czasie warsztatu jak uczyć się skutecznie wraz z prowadzącym

 

W czerwcu zorganizowano również dla pierwsze uczestników projektu  turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze środków projektu. Łacznie planowana jest dofinansowanie dwutygodniowych turnusów dla 12 BO.

 


 

W dniu 03.06.2011 rok w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15 odbyło się pierwsze z 10 zaplanowanych spotkań grupy wsparcia dla 8 uczestniczek projektu "Integracja i aktywność". Grupę prowadzi psycholog - Karolina Karczyńska. Każda z uczestniczek spotkań ma zapewnione wyżywienie w formie bufetu kawowego oraz transport na zajęcia. Kolejne spotkania planowane są w terminach: 10. czerwiec, 8, 15, 22, 29. lipiec, 19, 26. sierpień i 2. 9. wrzesień

Uczestniczki grupy wsparcia przy stołach w czasie spotkania, w tle widać roll-up projektu


Dnia 20.05.2011 roku w gospodarstwie agroturystycznym „Gościniec nad Prosną” w miejscowości Gola 1b w gminie Bolesławiec odbyło się spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt „Integracja i aktywność”. Celem pierwszej części spotkania, prowadzonej przez koordynatora projektu – Barbarę Howis było przekazanie informacji na temat realizacji projektu w latach ubiegłych i zaplanowanych działaniach na rok bieżący. Podczas drugiej część spotkania poprowadzono zajęcia integracyjne uczestników spotkania. Gry i zabawy integracyjne mające na celu zainicjowanie kontaktu pomiędzy beneficjentami projektu, wzajemne poznanie się oraz budowanie postawy akceptacji, zaufania, zrozumienia i przynależności prowadzone były przez: psychologa – Karolinę Karczyńską oraz pedagoga – Michała Gasztycha.  Wszyscy uczestnicy spotkania zapewnione mieli: wyżywienie, transport oraz byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwego wypadku. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, co wróży powodzenie w realizacji projektu „Integracja i aktywność” w 2011 roku.

Gospodarstwo agroturystyczne "Gościniec nad Prosną" - budynek i plac przed obiektemUczestnicy projektu w 2011 r. na pierwszym spotkaniu w ramach projektu w gospodarstwie agroturystycznym


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w 2011r. realizuje już czwarty raz projekt systemowy „Integracja i aktywność”.

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji życiowych

Informacja o projekcie

Przypomnienie o zbliżającym się zakończeniu rekrutacji

Źródło: brak
Data dodania: 2011-01-24 01:47:51

Inne artykuły