Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

EFS - Projekt 2014

W dniu 12.12.2014 r. odbyło się spotkanie integracyjno-kulturalne służące podsumowaniu tegorocznej edycji projektu. W spotkaniu wzięli udział BO wraz z osobami z najbliższego otoczenia, kadra projektu oraz zaproszeni goście (Starosta, przedstawiciele PUP w Wieruszowwie oraz TPD om. w Wiruszowie WTZ)). Uczestnicy otrzymali z rąk Pani Elżbiety Ochockiej – Kierownika PCPR i Pana Andzreja Szymanka – Starosty certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie oraz podarunki świąteczne. Ponadto 3 uczestników projektu otrzymało wyróżnienia książkowe za sumienny udział
w realizowanych formach wsparcia. Podziękowania otrzymali również partnerzy projektu.


5.12.2014 r. zorganizowano w ramach projektu jednodniowy wyjazd do Kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli zapewniony pobyt w strefie basenowej i strefie saun, a także możliwość skorzystania z kręgielni w Kompleksie, transport, ubezpieczenie oraz wyżywienie. W wyjeździe wzięło udział 23 BO, 2 opiekunów oraz 2 osoby z zespołu projektowego.

na zdjęciu widoczny uczestnik wyjazdu toczący kulę na jednym z torów w kręgielni    Uczestniczki wyjazdu podczas kąpieli w basenie


W okresie listopad - grudzień zrealizowany jest kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS. W kursie bierze udział 3 BO. Kurs obejmuje 35 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Celem kursu było zdobycie dodatkowych kwalifikacji pomocnych w wejściu na rynek pracy.


W listopadzie zrealizowano jednodniowe poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez radcę prawnego z zakresu prawa rodzinnego dla 10 BO. Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak: władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny, rozpad małżeństwa.

Na zdjęciu widoczne uczestniczki poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego prowadzone przez radcę prawnego.


W okresie listopad - grudzień zrealizowano dla II grup 40 - sto godzinny kurs technik rękodzielniczych na średnim poziomie zaawansowania. W kursie wzięło udział 8 BO. Program obejmował: I grupa - technika de coupage, II grupa - origami. Celem kursu było nabycie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie umiejętności manualnych oraz kreatywnego myślenia.

Na zdjęciu widać uczestników kuru wraz z prowadzącą siedziących przy stolikach. Na stolikach materiały do zajęć: nożyczki tace, serwetki, klej, kubeczki. W tle widać regał z książkami.    W tle widoczne bombki wykonane przez uczestników kursu


W okresie październik - listopad zrealizowano dla 3 BO kurs zabiegów kosmetycznych. Kurs obejmował 45 h zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i parktyczne.uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji salonu kosmetycznego, pielęgnacji i masażu twarzy, szyi i dekoltu wraz z wizażem podstawowym, pielęgnacji dłoni i stóp.

Na zdjęciu uczestniczki kursu zabiegów kosmetycznych wraz z prowadzącą


W okresie październik - listopad zorganizowano indywidualne dziesięciodniowe zajęcia rehabilitacyjne na terenie powiatu wieruszowskiego dla 15 BO. Zajęcia dobierano indywidualnie zgodnie z potrzebami BO.


W październiku zrealizowano jednodniowe poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez radcę prawnego z zakresu prawa pracy dla 12 BO. Program spotkania obejmował takie zagadnienia jak: stosunek pracy, rodzaje umów o prace, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, itp.

Uczestnicy specjalistycznego poradnictwa prowadzonego przez radcę prawnego z zakresu prawa pracy siedzą przy stołach wraz z prowadzącym


We wrześniu zrealizowano dla II grup 40-sto godzinny kurs technik rękodzielniczych. W kursie wzięło udział 8 BO. Celem kursu było nabycie umiejętności pracy w grupie,  doskonalenie umiejętności manualnych i kreatywnego myślenia.

Kubek, wazon, kwadratowe pudełko wykonane przez uczestników kuru technik rękodzielniczych, prace ozdobione są białą farbą i kolorowymi kwiatami


Od sierpnia trwa realizacja vouchera na usługi kosmetyczne. 17 uczestniczek projektu może skorzystać z zabiegów w profesjonalnym salonie kosmetycznym, m. in. peeling kawitacyjny na twarz, parafina na dłonie i stopy, manicure japońskie. Realiacja voucherów trwa do października.

Stół przeznaczony do zabiegóe kosmetycznych, przy którym stoją cztery krzesła, na przeciw siebie, zdjęcie wykonane od tyłu, na stole narzędzia i materiały kosmetyczne, w tle widać kaloryfer, z lewej strony plakat, z prawej strony regał z kosmetykami, oraz ścianę, na której wiszą obrazy.

 


W sierpniu zrealizowano kurs operatora kierowcy wózka jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej. W kursie wzięło udział 6 BO. Kurs obejmował łącznie 67 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Celem kursu było zdobycie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji pomocnych w wejściu na rynek pracy.

Uczestnik kursu poruszający się wózkiem widłowym po placu manewrowym, ubrany w kask i kamizelkę ochronną, w tle widać krzewy oraz dach budynku      Uczestnik kursu poruszający się wózkiem widłowym w trakcie wykonywania manewru na placu, ubrany w kask i kamizelkę ochronną, w tle widać, pachołki oraz pasy namalowane na placu


Od sierpnia do listopada zorganizowano w ramach projektu "Integracja i aktywność"  staż dla 2BO. Staże odbywają się na stanowiskach: sprzedawca oraz pracownik biurowy. Celem organizowanych stażów jest podniesienie prez BO kwalifikacji i zdobycia doświadczenia na danym stanowisku stażowym.


W sierpniu zrealizowano kurs komputerowy dla 7 BO. Kurs obejmował 60 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera, programu Word i Excel oraz Internetu.

Uczestniccy kursu komputerowego przy swoich stanowiskach, zdjęcie wykonanae od tyłu, w tle widać ekran, na którym wyświetlona jest prezentavja dotycząca zajęć oraz prowadzącego, który tłumaczy temat wskazując na ekran. Prowadzący odwrócony tyłem do grupy


W lipiecu realizowano w ramach projektu zajęcia z doradcą zawodowym. Zrealizowano grupowe poradnictwo, mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu metod poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział 5 BO i opiekun osoby niepełnosprawnej.

Uczestnicy poradnictwa siedzą przy stoliku, prowadząca zajęcia stoi obok uczsetników, na stoliku stoi komputer przenośny, leżą materialy do zajęć, stoją kubki oraz ciastka. W tle widać fragment mebli oraz rzeźbę

Zrealizowane również dwa dwudniowe warsztaty z doradcą zawodowym, których celem było poznanie własnych predyspozycji zawodowych i możliwości zatrudnienia jakie daje lokalny rynek pracy. Razem w warsztatach wzięło udział 24 uczestników projektu.

Uczestnicy siedzą przy stolikach, trzymają materialy do zajęć. Przed każdym uczestnikiem postawiona jest kartka z imieniem. W tle widać doradcę zawodowego, ktory odwrócony jest tyłem, półki z książkami oraz projektor multimedialny            Uczestnicy siedzą przy stolikach, procują w grupie przy rozłożonym na stoliku papierze,  w tle widać regał z książkami oraz powieszone na ścianie obrazki oraz fragment drzwi


W lipcu zrealizowano trzydniowy wyjazdowy trening kompetencji rodzicielskich. Trening realizowany był w Kłodzku - Boguszynie. W wyjeździe wzięło udział 16 BO wraz z dziećmi. Trening obejmował 20 h godzin zajęć dla BO. W czasie zajęć dzieci znajdowały się pod opieką pedagogów. Celem treningu było rozwój kompetencji rodzicielskich uczestniczek projektu i zacieśnienie więzi między BO i ich dziećmi.

 

Dzieci bawią się na zewnątrz budynku, trzymają okragłą kolorową chustą animacyjną, w tle widać drzwi i okna budynku                      Uczestnicy treningu zwiedzają historyczy obiekt, w tle widać przewodnika, stare mury z wejściem prowadzącą do obiektu

  Uczestniczki treningu siedzą przy stolikach podczas zajęć, notują widomości, na stolikach rozłozone są materiały do zajęć, stoją kubki, w tle widać zasłonę okna


W czerwcu rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B. W kursie bierze udział 10 BO. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Realizacja kursu przewidziana jest do końca listopada.

Uczestnicy kursu prawa jazdy siedzą przy stolikach, notują wiadomości, na stolikach leżą materiały, w tle widać ścianę, na której przyklejone są obrazki przedstawiające skrzyżowania dróg, znaki drogowe


Od czerwca realizowane są spotkania grupy wsparcia.  W ramach projektu przewidziana jest realizacja 10-ciu spotkań prowadzonych przez psychologa. Planuje się, że spotkania będą realizowane do końca sierpnia.

.Prowadząca i uczestniczki grupy wsparcia siedzą na krzesełkach, w kręgu, w tle widać okna


W czerwcu pedagog przeprowadził pięciogodzinne grupowe poradnictwo specjalistyczne służące przywróceniu samodzielności życiowej. W poradnictwie uczestniczyło 7 BO oraz 2 opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy poradnictwa siedzą przy stołach, notują informacje, na stołach leżą materiały, obok stołu stoi prowadzący, trzyma w ręce pisak, obok niego zapisana tablica, w tle widać okno i meble


W czerwcu odbylo się grupowe poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez pedagoga z zakresu profilaktyki uzależnień. W pięciogodzinnym poradnictwie uczestniczyło 9 BO.

Uczestnicy projektu siedzą przy stołach, na stołach widać materiały, kubki, flamastry, w tle widać okno


W maju w ramach działań o charakterze środowiskowym zrealizowano dwudniową wycieczkę obejmującą trasę Toruń - Inowrocław. W wycieczce wzięło udział łącznie 21 osób. Uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony transport, bilety wstępu, przewodników, nocleg, pełne wyżywienie, ubezpieczenie NNW. Wyjazd miała na celu integrację uczestników i rozwój kulturalny.

Na zdjęciu wszyscy uczestnicy wycieczki. W tle widać drzewa


W dniu 15.05.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tegorocznej edycji projektu „Integracja i aktywność”- grupowe poradnictwo prowadzone przez psychologa i pedagoga. Spotkanie poprzedziło krótkie wystąpienie Kierownika PCPR i Koordynatora projektu. W poradnictwie wzięło udział 38 BO i 2 opiekunów osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Celem spotkania było zwiększenie kompetencji życiowych uczestników projektu, w szczególności kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.


W okresie od kwietnia do października 13 BO oraz 6 opiekunów skorzysta z czternastodniowych turnusów rehabilitacyjnych, m. in. w Jarosławcu, Dziwnówku, Zakopanym. Turnusy rehabilitacyjne zostaną dofinansowane ze środków projektu
w części niedofinansowanej ze środków PFRON.

Obiekt rehabilitacyjno - wypoczynkowy widziany z góry, widać budynki obiektu, baseny, wokół których stoją leżaki. Ośrodek otoczyny jest mniejszymi budynkami.


W okresie styczeń-kwiecień 2014  prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie nabór do tegorocznej edycji projektu "Integracja i aktywność".

Celem projektu jest  rozwój aktywnej integracji wśród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie i pracy socjalnej w Centrum.

W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 42 osób, w tym 22 osób z niepełnosprawnością, 4 usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych, 16 kobiet - klientów Puntu Interwencji Kryzysowej, z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny.

Uczestnicy projektu, zostaną objęci instrumentami aktywnej integracji i działaniami o charakterze środowiskowym.

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi spełniać następujące warunki:  

* być osobą z niepełnosprawnością, usamodzielniającym się wychowankiem z rodziny zastępczej  lub klientem Punktu Interwencji Kryzysowej z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny,

* posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu wieruszowskiego,

* być w wieku aktywności zawodowej, tj. w wieku 18-64 lata,

* korzystać ze świadczeń systemu pomocy społecznej,

* nie uczestniczyć w  innym projekcie o tym samym charakterze współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie, spełniające ww. warunki prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, telefon: 62 78 31 995, e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl  - osoby do kontaktu w sprawie projektu: Pani Karina Klaus i Pani Katarzyna Gasztych.


 

Data dodania: 2014-01-07 17:16:59

Inne artykuły