Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA MŁODZIEŻY

Dzięki dotacji Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacja Innopolis utworzyła w 2018 r. Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży przy ul. Kamińskiego 21 w Łodzi. Jest to pierwsza tego typu placówka w województwie łódzkim, której beneficjentem jest młodzież w wieku od 11 do 25 r. ż. (oraz ich najbliżsi) przeżywająca trudności w sytuacji kryzysu i traumy. W Centrum jest prowadzona interwencja kryzysowa, czyli pierwsza pomoc, działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Najczęściej spotykane przypadki do interwencji kryzysowej to przemoc, zgwałcenie, wypadek, przestępstwo, samookaleczenia (myśli samobójcze, próba samobójcza), śmierć bliskiej osoby.

W Centrum Interwencji Kryzysowej pracuje się w oparciu o tradycyjny, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej oraz nowatorski model CISM (critical incydent stress management), rekomendowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dobrze przeprowadzona interwencja kryzysowa ogranicza rozpijanie się po kryzysie o 74%, a niebezpieczeństwo uzależnienia o 92 %. Ponieważ interwencja kryzysowa ma charakter interdyscyplinarny, włączeni do niej zostaną przedstawiciele wielu grup zawodowych: policjanci, strażnicy miejscy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni pracownicy podmiotów odpowiedzialnych za pracę z młodzieżą i tworzenie sieci wsparcia.

Od września br. z pomocy specjalistów CIK skorzystało ponad 60 nastolatków.

Na konsultacje można umawiać się przez Internet (wsparcie@innopolis.pl lub innopolis.erecepcja.eu) lub telefon 798 – 201 – 307 oraz można przychodzić zawsze bez umawiania się w każdy poniedziałek między godz. 16.00 a 18.00 (ul. Kamińskiego 21 w Łodzi, II p.)

Data dodania: 2019-03-06 10:28:08

Inne artykuły