Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

"Aktywny samorząd" -2014 r. - wzory wniosków do pobrania

Wniosek "P" osoba niepełnosprawna pełnoletnia ModułI/Obszar A/Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (.doc  362 KB)

Wniosek "O" wniskodawca występujący w imieniu podopiecznego Moduł I/Obszar A/Zadanie 1.(doc 352KB)

Wniosek "P" osoba niepełnosprawna pełnoletnia/Moduł I/Obszar A/Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B .(doc 354 KB)

Wniosek "P" osoba niepełnosprawna pełnoletnia/Moduł I/ Obszar B/ Zadanie 1  - pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania . (doc 375 KB)

Wniosek "O" wnioskodawca występujący w imieniu podopiecznego Moduł I/Obszar B/Zadanie 1.(doc 338 KB)

Wniosek "P' osoba niepełnosprawna pełnoletnia Moduł I/Obszar B/ Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania .(doc 376 KB)

Wniosek "O" wnioskodawca występujący w imieniu podopiecznego Moduł I/Obszar B/ Zadanie 2 .(doc 338 KB)

Wniosek "P" osoba niepełnopsprawna pełnoletnia Moduł I/Obszar C/ Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym .(doc 380 KB)

Wniosek "O" wniskodawca występujący w imieniu podopiecznego Moduł I/ Obszar C/ Zadanie 1. (doc 341 KB)

Wniosek "P" osoba niepełnosprawna pełnoletmia Moduł I/ Obszar C/ Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym .(doc 358 KB)

Wniosek "O" wnioskodawca wystepujący w imieniu podopiecznego Moduł I/ Obszar C/ Zadanie 2 .(doc 320 KB)

Wniosek "P" osoba niepełnosprawna pełnoletnia Moduł I/Obszar C/Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne .(doc 367 KB)

Wniosek "P" osoba niepełnosprawna pełnoletnia Moduł I/ Obszar C/ Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanej protezy konczyny.(doc 378 KB)

Wniosek "P" osoba niepełnosprawna pełnoletnia Moduł I/Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej .(doc 353 KB)

Wniosek "P" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym .(doc 325 KB)

Data dodania: 2014-03-17 10:36:09

Inne artykuły