Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2012-08-01 12:51:32

UWAGA !!! Nowy program dla osób niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd”

2012-07-30 13:14:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-07-25 13:44:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-07-25 13:28:20

Zapytanie o cenę materiałów biurowych

2012-07-20 11:26:23

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie rehabilitacji na terenie powiatu wieruszowskiego

2012-07-20 11:16:24

Zapytanie o cenę artykułów do serwisu kawowego

2012-07-17 00:00:05

Zaproszenie do składania ofert na kurs technik rękodzilniczych

2012-07-17 00:00:04

Zaproszenie do składania ofert na kurs języka niemieckiego

2012-07-17 00:00:03

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu zabiegów kosmetycznych

2012-07-17 00:00:02

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego

2012-07-17 00:00:01

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

2012-07-17 00:00:00

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i B+E

2012-07-02 15:28:25

Informacja o wyborze oferty - doradztwo zawodowe

2012-06-27 13:45:47

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

2012-06-27 00:00:00

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na świadczenie usług na stanowisku "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

2012-06-22 00:00:00

Zaproszenie do składania ofert na poradnictwo zawodowe

2012-06-13 12:25:43

PCPR ogłasza nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2012-05-29 09:19:41

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PFRON

2012-05-25 17:33:18

Informacja o wybranych ofertach

2012-05-17 08:22:24

Zapytanie o cenę artykułów do serwisu kawowego

2012-05-17 08:15:23

Zapytanie o cenę - catering

2012-05-17 08:10:09

Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz osób, uczestników projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

2012-05-16 14:28:16

Zapytanie o cenę na opracowanie i wydruk plakatów

2012-05-16 14:09:15

Zapytanie o cenę na publikację artykułów informacyjno-promocyjnych

2012-05-16 12:58:45

Zapytanie o cenę na wynajęcie sali i organizację cateringu w gospodarstwie agroturystycznym na terenie powiatu wieruszowskiego, w celu przeprowadzenia tam poradnictwa grupowego dla uczestników projektu „Integracja i aktywność”.

2012-04-19 09:44:53

Ogłoszenie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie poszukuje kandydata na stanowisko PEDAGOGA w Zespole ds. pieczy zastępczej, na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

2012-02-13 14:44:52

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DS. REHABIITACJI SPOŁECZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1.00 ETATU.

2012-02-08 11:40:19

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

2012-01-26 12:31:46

Nabór na wolne stanowisko ...

2011-12-28 14:43:19

Rekrutacja do projektu "Integracja i aktywność" !!!