Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2014-04-18 13:22:22

Zapytanie o cenę publikacji artykułów promocyjno - informacyjnych

2014-04-18 13:16:12

Zapytanie o cenę wynajęcia sal i organizacji cateringu

2014-04-18 13:07:19

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - usługa transportowa w zakresie przewozu osób

2014-04-04 09:13:44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieczynne dn. 02.05.2014 r.

2014-03-31 11:56:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych

2014-03-25 13:32:06

Zaproszenie do uczestnictwa w drugiej edycji projektu

2014-03-17 13:21:47

Zapytanie o cenę dostawy materiałów biurowych na rok 2014

2014-03-14 14:25:35

Informacja o realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku

2014-02-17 12:32:20

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

2014-01-31 13:46:33

Program „Wyrównywanie różnic między regionami II”

2014-01-31 13:40:39

Rekrutacja do projektu "Integracja i aktywność" - 2014

2013-12-18 14:29:51

Wyniki naboru na stanowisko koordynatora projektu "Integracja i aktywność'

2013-12-16 15:04:01

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2013-12-10 12:49:11

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

2013-12-03 13:33:55

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent - koordynator projektu

2013-12-03 08:37:50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie nieczynne 24 grudnia br.

2013-10-11 11:31:20

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku- Wyjazdowy warsztat rozwoju osobistego

2013-10-07 10:19:24

Nabór na stanowisko PSYCHOLOG

2013-09-03 14:46:04

Projekt "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie"

2013-08-14 12:29:58

Informacja nt. rekrutacji w projektach systemowych realizowanych w ramach POKL, Poddziałania 1.3.6

2013-08-08 14:45:30

Zapytanie o cenę zorganizowania dwudniowej wycieczki

2013-08-08 14:29:17

Zapytanie o cenę zorganizowania indywidualnej dziesięciodniowej rehabilitacji

2013-07-04 13:56:03

Zapytanie o cenę organizacji warsztatu technik rękodzielniczych

2013-07-04 13:36:25

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - kurs operatora kierowcy wózków widłowych

2013-07-04 13:16:38

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - kurs komputerowy

2013-06-27 14:43:52

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - kurs prawa jazdy kat. B

2013-06-10 09:45:21

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - trening kompetencji rodzicielskich

2013-06-05 14:01:31

Sondaż skierowany do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”

2013-05-17 15:17:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doradztwo zawodowe

2013-05-17 15:02:22

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty na usługi transportowe