Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2017-01-19 08:06:40

Poszukiwanie zaginionego Michała Zaborowskiego

2017-01-19 07:47:45

Zapytanie o cenę

2017-01-19 07:43:17

Ogłoszenie o niedokonaniu wyboru oferty

2017-01-18 15:11:34

Certyfikat "Zakup Prospołeczny" dla SIKOS ZAZ w Wieruszowie

2017-01-13 13:13:30

ZAPYTANIE O CENĘ

2017-01-13 13:01:42

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-01-11 19:51:28

Zapytanie o cenę

2017-01-10 07:44:54

Zmiana Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

2017-01-05 15:10:38

Zapytanie o cenę

2016-12-22 09:04:27

SZKOLENIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA NARZĘDZI INTERNETOWYCH ORAZ NAWIGACJI SATELITARNEJ GPS

2016-12-22 09:01:07

SZKOLENIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

2016-11-30 09:10:36

ZAPRASZAMY DO PCPR W WIERUSZOWIE NA DZIEŃ OTWARTY RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

2016-11-29 11:37:56

FUNDACJA RODZIC NIE PĘKA - pomoc dla dzieci i rodziców

2016-11-23 08:44:22

Przycisk Sieci Życia - oferta pomocy dla osób niesamodzielnych

2016-11-22 09:16:17

Informacja o wyborze oferty na zakup komputerów stacjonarnych wraz z pakietem Office dla PCPR w Wieruszowie

2016-11-10 10:09:58

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów stacjonarnych szt. 2 wraz z pakietem Office

2016-10-25 08:23:01

Poszukiwania zaginionego Macieja Edwarda Szupki

2016-10-24 13:24:22

Nabór wniosków na 2017 rok o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

2016-10-11 14:25:58

Bezpłatny projekt MCK OHP w Wieruszowie dla osób w wieku 18-24 lata

2016-09-12 11:23:48

Stypendia "Indeksu Marzeń" czekają na niepełnosparwnych maturzystów i studentów

2016-09-08 13:29:51

Ogólnopolski projekt dla osób niewidomych i słabowidzących i ich otoczenia

2016-09-08 07:38:13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-09-01 09:43:29

Zapytanie o cenę artykułów spożywczych

2016-08-24 08:37:39

Informacje na temat Fundacji Nagle Sami wpierającej osoby w żałobie.

2016-08-11 09:28:52

ZAPRASZAMY IV edycja imprezy Zdobywamy Górę Kamieńsk 21 sierpień 2016

2016-08-10 14:28:11

Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych

2016-08-02 08:26:20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty - wynajęcie sali wraz z usługą cateringową na zajęcia w ramach projektu "Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim"

2016-08-02 08:21:19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty - zakup kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego dla PCPR

2016-07-19 14:11:03

Zapytanie o cenę wynajęcia sali wraz z usługą cateringową

2016-07-19 12:56:50

Publikacja "Osoba niepełnosprawna na rynku pracy - poradnik dla pracowników i pracodawców"