Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2018-03-15 08:42:24

Unieważnienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2018-03-14 08:56:37

Roczne stypendia Stowarzyszenia SPES dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

2018-03-07 10:51:54

Informacja o wyniku postępowania

2018-03-06 08:27:27

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

2018-03-02 15:18:13

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-03-01 14:36:29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM"

2018-03-01 12:50:26

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2018 r.

2018-03-01 10:36:31

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-02-27 12:06:26

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cenowo (materiały biurowe)

2018-02-21 13:52:43

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pt. „TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”

2018-02-21 13:34:52

Nabór na opiekuna/opiekunkę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2018-02-19 15:39:47

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

2018-02-15 11:04:01

Zapytanie o cenę dostawy materiałów biurowych dla PCPR w Wieruszowie na rok 2018

2018-01-30 10:10:24

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

2018-01-26 14:42:12

Rekrutacja do usług opiekuńczych w gminie Wieruszów

2018-01-12 08:57:25

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy

2018-01-03 14:35:47

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH w ramach realizowanego Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-12-29 08:00:52

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH w ramach realizowanego Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-12-29 07:58:49

REKRUTACJA OPIEKUNÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH na terenie Gminy Wieruszów w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-12-29 07:42:02

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia-dot. prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Dziennego Domu Pomocy

2017-12-18 17:13:24

PCPR w Wieruszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. nieczynne

2017-12-11 13:32:21

Zapytanie ofertowe

2017-12-06 09:19:26

Dzień otwarty rodzicielstwa zastępczego

2017-12-01 15:11:33

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu ulotek i plakatów

2017-11-30 08:27:51

Poszukiwania osoby zaginionej - Julii Joanny Kieraś

2017-11-22 12:23:55

Zapytanie o cenę plakatów i ulotek

2017-10-27 14:47:13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

2017-10-25 14:18:55

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

2017-10-23 09:43:35

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-10-20 07:39:00

10 listopada Urząd nieczynny