Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2018-05-07 16:40:04

Zapytanie (rozeznanie) cenowe

2018-05-07 15:02:31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług gastronomicznych dla DDP w Hucie

2018-04-19 14:32:36

Wyniki oceny ofert na AGD i RTV

2018-04-17 15:00:09

Unieważnienie postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego

2018-04-17 07:42:20

Zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2018-04-04 14:36:57

Zapytanie cenowe na zakup sprzętu AGD i RTV w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-04-04 14:18:52

Zapytanie cenowe na zakup drobnego sprzętu AGD w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-04-04 14:02:17

Wyniki oceny ofert na wyposażenie w meble DDP w Hucie

2018-03-29 08:44:09

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na transport do DDP w Hucie

2018-03-28 13:53:39

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2018-03-23 14:44:44

Zapytanie cenowe dot. wyposażenia Dziennego Domu Pomocy

2018-03-22 14:22:57

UWAGA STUDENCI !

2018-03-20 15:09:38

Ogłoszenie o naborze opiekunów do usług opiekuńczych w gminie Wieruszów

2018-03-20 14:51:49

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług gastronomicznych

2018-03-20 08:37:32

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-03-15 14:58:21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania transport uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Hucie

2018-03-15 08:42:24

Unieważnienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2018-03-14 08:56:37

Roczne stypendia Stowarzyszenia SPES dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

2018-03-07 10:51:54

Informacja o wyniku postępowania

2018-03-06 08:27:27

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

2018-03-02 15:18:13

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-03-01 14:36:29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM"

2018-03-01 12:50:26

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2018 r.

2018-03-01 10:36:31

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-02-27 12:06:26

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cenowo (materiały biurowe)

2018-02-21 13:52:43

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pt. „TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”

2018-02-21 13:34:52

Nabór na opiekuna/opiekunkę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2018-02-19 15:39:47

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

2018-02-15 11:04:01

Zapytanie o cenę dostawy materiałów biurowych dla PCPR w Wieruszowie na rok 2018

2018-01-30 10:10:24

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia