Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2018-07-24 12:42:46

Nabór na stanowisko psychologa i terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pomocy w Hucie

2018-07-05 07:42:01

Istotne zmiany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r.

2018-06-25 07:36:52

Zmiana godzin pracy PCPR w Wieruszowie

2018-06-13 15:00:34

Klauzula Informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

2018-06-04 15:24:26

WYNIKI OCENY OFERT NA WYPOSAŻENIE W MEBLE DDP W HUCIE

2018-06-04 11:33:40

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego

2018-06-01 15:21:59

KLAUZULA INFORMACYJNA PCPR W WIERUSZOWIE

2018-06-01 15:12:16

Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy i psycholog w DDP

2018-05-30 15:13:34

Wyniki oceny ofert na wyposażenie w krzesła DDP w Hucie

2018-05-25 14:21:24

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

2018-05-25 14:13:12

iNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY

2018-05-25 07:38:30

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

2018-05-21 13:17:05

Dotacje na utworzenie miejsca pracy w Podmiocie Ekonomii Społecznej

2018-05-11 14:32:40

Zapytanie cenowe - dot. zakupu mebli dla DDP

2018-05-07 16:40:04

Zapytanie (rozeznanie) cenowe

2018-05-07 15:02:31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług gastronomicznych dla DDP w Hucie

2018-04-19 14:32:36

Wyniki oceny ofert na AGD i RTV

2018-04-17 15:00:09

Unieważnienie postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego

2018-04-17 07:42:20

Zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2018-04-04 14:36:57

Zapytanie cenowe na zakup sprzętu AGD i RTV w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-04-04 14:18:52

Zapytanie cenowe na zakup drobnego sprzętu AGD w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-04-04 14:02:17

Wyniki oceny ofert na wyposażenie w meble DDP w Hucie

2018-03-29 08:44:09

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na transport do DDP w Hucie

2018-03-28 13:53:39

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2018-03-23 14:44:44

Zapytanie cenowe dot. wyposażenia Dziennego Domu Pomocy

2018-03-22 14:22:57

UWAGA STUDENCI !

2018-03-20 15:09:38

Ogłoszenie o naborze opiekunów do usług opiekuńczych w gminie Wieruszów

2018-03-20 14:51:49

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług gastronomicznych

2018-03-20 08:37:32

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-03-15 14:58:21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania transport uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Hucie