Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2018-11-07 13:33:26

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi opiekuna domu w mieszkaniach chronionych utworzonych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-11-06 11:05:57

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług cateringowych dla osób niepełnosprawnych przebywających w mieszkaniach chronionych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-10-31 11:14:58

Zaproszenie do składania wniosków na "Zajęcia klubowe w WTZ"

2018-10-30 15:20:33

Zagłosuj na plac zabaw dostępny dla osób z niepełnosparwnością w Gminie Sokolniki Las

2018-10-03 09:33:50

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hucie w ramach projektu partnerskiego "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-10-03 09:19:21

Informacja o wyniku postępowania - instalacja elektryczna w budynku biurowym przebudowanym na mieszkania chronione

2018-10-03 09:11:55

Informacja o wyniku postępowania - przebudowa i zmiana użytkowania

2018-10-03 09:00:37

Informacja o wyniku postępowania - wykonanie instalacji gazowej, grzewczej, cwu i wentylacji

2018-09-21 15:22:19

Zapraszamy do udziału w projekcie "Początek kariery".

2018-09-06 12:11:58

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku biurowym przebudowywanym na mieszkania chronione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-08-31 13:02:13

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci

2018-08-31 12:55:40

Nabór do projektu "PROJEKT - ROZWÓJ - ZATRUDNIENIE"

2018-08-29 08:04:47

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkania chronione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-08-29 07:38:33

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji gazowej, grzewczej, c.w.u. i wentylacji w budynku przebudowywanym na mieszkania chronione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

2018-08-08 07:13:29

Informacja o wynikach naboru na psychologa oraz terapeutę zajęciowego do DDP w Hucie

2018-08-03 12:21:13

NOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO w POWIECIE WIERUSZOWSKIM

2018-07-30 07:17:14

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

2018-07-24 12:42:46

Nabór na stanowisko psychologa i terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pomocy w Hucie

2018-07-05 07:42:01

Istotne zmiany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r.

2018-06-25 07:36:52

Zmiana godzin pracy PCPR w Wieruszowie

2018-06-13 15:00:34

Klauzula Informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

2018-06-04 15:24:26

WYNIKI OCENY OFERT NA WYPOSAŻENIE W MEBLE DDP W HUCIE

2018-06-04 11:33:40

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego

2018-06-01 15:21:59

KLAUZULA INFORMACYJNA PCPR W WIERUSZOWIE

2018-06-01 15:12:16

Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy i psycholog w DDP

2018-05-30 15:13:34

Wyniki oceny ofert na wyposażenie w krzesła DDP w Hucie

2018-05-25 14:21:24

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

2018-05-25 14:13:12

iNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY

2018-05-25 07:38:30

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

2018-05-21 13:17:05

Dotacje na utworzenie miejsca pracy w Podmiocie Ekonomii Społecznej