Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2017-12-11 13:32:21

Zapytanie ofertowe

2017-12-06 09:19:26

Dzień otwarty rodzicielstwa zastępczego

2017-12-01 15:11:33

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu ulotek i plakatów

2017-11-30 08:27:51

Poszukiwania osoby zaginionej - Julii Joanny Kieraś

2017-11-22 12:23:55

Zapytanie o cenę plakatów i ulotek

2017-10-27 14:47:13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

2017-10-25 14:18:55

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

2017-10-23 09:43:35

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-10-20 07:39:00

10 listopada Urząd nieczynny

2017-10-16 08:39:53

BEZPŁATNY PUNKT PORAD I KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH, LOGOPEDYCZNYCH, PEDAGOGICZNYCH

2017-10-13 15:07:15

Zaproszenie na seminarium "CIRDUS - żeby rodzice byli dobrze poinformowani"

2017-10-09 12:27:25

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Starszy referent – KOORDYNATOR PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”- w wymiarze 1,0 etatu.

2017-10-09 12:19:59

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor-Koordynator Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-09-22 08:11:51

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor - KOORDYNATOR PROJEKTU "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2017-09-21 12:41:28

Przypominamy o Dniu Otwartym Rodzicielstwa Zastępczego

2017-09-21 12:22:29

Zaproszenie na festyn dla rodzin dzieci z wada słuchu

2017-09-15 09:27:47

Przypominamy o terminie składania wniosków na moduł II w ramach programu "Aktywny samorząd"

2017-09-12 14:45:35

Poszukiwania osób zaginionych Pana Grzegorza Millera

2017-09-12 14:31:45

Informacja o zmianie terminu zajęć grupy wsparcia w ramach projektu:"Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim"

2017-09-12 14:11:35

Zaproszenie na Dzień Otwarty Rodzicielstwa Zastępczego

2017-09-05 14:09:25

Informacje na temat projektu "Aktywizacja w stronę zatrudnienia"

2017-08-29 07:06:15

Zmiana terminu grupy wsparcia realizowanej w ramach projektu:"Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim"

2017-08-24 09:12:38

Zaproszenie do udziału w projekcie "NIE!-dla wykluczenia"

2017-08-11 07:13:32

Poszukiwanie osoby zaginionej - Pana Piotra Artura Cabały

2017-08-07 09:33:29

Zmiana terminu zajęć grupy wsparcia w ramach projektu "Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim"

2017-08-07 09:11:49

Informacje o bezpłatnym kursie języka angielskiego

2017-08-01 11:28:10

14 sierpnia Urząd nieczynny

2017-06-22 15:20:59

Informacja o zmianie czasu pracy PCPR w Wieruszowie

2017-06-12 10:44:14

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne

2017-06-12 10:37:51

Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych na konsultacje