Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2018-02-21 13:34:52

Nabór na opiekuna/opiekunkę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2018-02-19 15:39:47

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

2018-02-15 11:04:01

Zapytanie o cenę dostawy materiałów biurowych dla PCPR w Wieruszowie na rok 2018

2018-01-30 10:10:24

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

2018-01-26 14:42:12

Rekrutacja do usług opiekuńczych w gminie Wieruszów

2018-01-12 08:57:25

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy

2018-01-03 14:35:47

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH w ramach realizowanego Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-12-29 08:00:52

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH w ramach realizowanego Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-12-29 07:58:49

REKRUTACJA OPIEKUNÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH na terenie Gminy Wieruszów w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-12-29 07:42:02

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia-dot. prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Dziennego Domu Pomocy

2017-12-18 17:13:24

PCPR w Wieruszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. nieczynne

2017-12-11 13:32:21

Zapytanie ofertowe

2017-12-06 09:19:26

Dzień otwarty rodzicielstwa zastępczego

2017-12-01 15:11:33

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu ulotek i plakatów

2017-11-30 08:27:51

Poszukiwania osoby zaginionej - Julii Joanny Kieraś

2017-11-22 12:23:55

Zapytanie o cenę plakatów i ulotek

2017-10-27 14:47:13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

2017-10-25 14:18:55

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

2017-10-23 09:43:35

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-10-20 07:39:00

10 listopada Urząd nieczynny

2017-10-16 08:39:53

BEZPŁATNY PUNKT PORAD I KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH, LOGOPEDYCZNYCH, PEDAGOGICZNYCH

2017-10-13 15:07:15

Zaproszenie na seminarium "CIRDUS - żeby rodzice byli dobrze poinformowani"

2017-10-09 12:27:25

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Starszy referent – KOORDYNATOR PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”- w wymiarze 1,0 etatu.

2017-10-09 12:19:59

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor-Koordynator Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2017-09-22 08:11:51

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor - KOORDYNATOR PROJEKTU "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2017-09-21 12:41:28

Przypominamy o Dniu Otwartym Rodzicielstwa Zastępczego

2017-09-21 12:22:29

Zaproszenie na festyn dla rodzin dzieci z wada słuchu

2017-09-15 09:27:47

Przypominamy o terminie składania wniosków na moduł II w ramach programu "Aktywny samorząd"

2017-09-12 14:45:35

Poszukiwania osób zaginionych Pana Grzegorza Millera

2017-09-12 14:31:45

Informacja o zmianie terminu zajęć grupy wsparcia w ramach projektu:"Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim"