Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2019-06-25 13:15:17

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wieruszowie

2019-06-16 20:12:17

Informacja o zmianie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w okresie letnim

2019-05-21 13:41:17

21 czerwca - Urząd nieczynny

2019-04-25 12:05:28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU

2019-04-24 08:49:22

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2019-04-19 14:55:36

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie

2019-04-08 08:45:50

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE, Ul. L.Waryńskiego15, 98-400 Wieruszów OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2019-04-03 09:15:33

Informacje o ogłoszeniu - wybór opiekunów/ opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

2019-03-29 17:50:58

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspieranych i treningowych – nabór uzupełniający

2019-03-29 12:14:00

Nabór na stanowisko psychologa w wymiarze 1,0 etatu - zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę

2019-03-13 08:08:49

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Projekt – Rozwój - Zatrudnienie”

2019-03-12 14:43:14

Program Aktywny samorząd w 2019 roku

2019-03-06 11:22:23

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

2019-03-06 10:28:08

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA MŁODZIEŻY

2019-02-20 09:51:57

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. kursu I pomocy przedmedycznej

2019-02-11 12:45:58

Informacja o wyniku postępowania

2019-02-08 15:06:21

Zapytanie o cenę kursu 1 pomocy przedmedycznej

2019-01-23 14:57:44

GRUPOWE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”

2019-01-08 14:50:46

AKTUALNA KLAUZULA INFORMACYJNA

2019-01-08 09:11:31

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych

2019-01-07 10:20:35

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

2018-12-28 12:52:23

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie Wieruszowskim

2018-12-27 12:06:21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

2018-12-21 12:38:40

Nabór uczestników do Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA WSPIERANEGO

2018-12-21 10:50:51

Nabór uczestników do Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA TRENINGOWEGO

2018-12-12 13:23:09

BEZPŁATNA POMOC DLA OSZUKIWANYCH SENIORÓW

2018-12-07 15:24:18

Urząd nieczynny 24 grudnia 2018 r.

2018-12-03 11:00:02

Informacja o wyniku postępowania- świadczenie usług opiekuna domu w mieszkaniach wspomaganych

2018-12-03 10:55:22

Informacja o wyniku postępowania - świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

2018-11-07 13:33:26

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi opiekuna domu w mieszkaniach chronionych utworzonych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim