Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2011-10-12 08:00:41

Informacja o wynikach naboru ...

2011-09-26 20:55:02

Lista Kandydatów spełniajacych....

2011-09-20 08:28:13

Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze

2011-08-23 09:08:44

INFORMACJA NT. PROGRAMU CELOWEGO „KOMPUTER DLA HOMERA 2010

2011-08-22 09:01:15

Zaproszenie do składania ofert na kurs prawa jazdy kat B oraz B+E

2011-08-22 09:01:15

Zaproszenie do składania ofert na kurs prawa jazdy kat B oraz B+E

2011-08-09 13:51:59

Informacja o powtórzeniu czynności oceny ofert i wyboru oferty

2011-08-09 13:50:59

INFORMACJA NT. PROGRAMU CELOWEGO „PEGAZ 2010”

2011-07-15 12:28:12

Informacja z otwarcia ofert w ramach ogłoszenia o przetargu nr 178608-2011 z dnia 30.06.2011r.

2011-07-11 14:04:09

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.07.2011r.

2011-07-08 11:10:13

Informacje o zmianach ogłoszenia o zamówieniu usług nr 178608-2011 z dnia 30.06.2011r. oraz wyjaśnienia do SIWZ

2011-07-04 14:55:40

Informacja o przetargu nieograniczonym w ramach projektu "Integracja i aktywność

2011-05-10 18:08:37

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przewóz osób

2011-05-10 17:11:40

Zakończenie rekrutacji

2011-04-21 16:14:02

Uchwała Nr V/22/11 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie podziału środków PFRON przypadających wg algorytmu dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2011

2011-04-21 15:39:49

Nowy Regulamin Organizacyjny PCPR W Wieruszowie przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego dnia 30 marca 2011r.

2011-04-11 20:55:17

Uwaga osoby niepełnosprawne!

2011-04-06 01:10:17

Koniec rekrutacji do projektu Integracja i Aktywność

2011-02-01 20:27:02

Informacja prasowa

2011-02-01 16:12:53

Rekrutacja do projektu Integracja i Aktywność

2010-07-20 12:16:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przewóz osób

2010-07-08 15:02:32

Ponowne zaproszenie do składania ofert na organizatora kursu prawa jazdy

2010-06-15 10:45:45

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - kursy dla uczestników projektu "Integracja i aktywność"

2010-06-15 10:16:07

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - prawo jazdy kat. B

2010-05-15 14:36:56

Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne

2010-05-15 14:32:27

Zaproszenie do składania ofert - ubezpieczenie

2010-05-14 00:52:29

Zaproszenie do składania ofert - przewóz

2010-05-14 00:50:12

Zaproszenie do złożenia ofert - gospodarstwo

2010-03-12 08:59:06

Rekrutacja do projektu "Integracja i aktywność"

2010-03-11 10:20:34

WAŻNA INFORMACJA