Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2012-09-12 14:53:07

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie 2 wyjazdów do teatru

2012-09-12 14:47:20

Zaproszenie do składania oferty na zorganizowanie zajęć usprawniających psychoruchowo na krytej pływalni

2012-09-12 14:38:12

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki

2012-09-04 15:32:42

Zaproszenie do złożenia oferty na kurs języka niemieckiego

2012-08-07 08:09:51

MIXER REGIONALNY - 9. JARMARK WOJEWÓDZKI

2012-08-01 13:54:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-08-01 12:51:32

UWAGA !!! Nowy program dla osób niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd”

2012-07-30 13:14:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-07-25 13:44:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-07-25 13:28:20

Zapytanie o cenę materiałów biurowych

2012-07-20 11:26:23

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie rehabilitacji na terenie powiatu wieruszowskiego

2012-07-20 11:16:24

Zapytanie o cenę artykułów do serwisu kawowego

2012-07-17 00:00:05

Zaproszenie do składania ofert na kurs technik rękodzilniczych

2012-07-17 00:00:04

Zaproszenie do składania ofert na kurs języka niemieckiego

2012-07-17 00:00:03

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu zabiegów kosmetycznych

2012-07-17 00:00:02

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego

2012-07-17 00:00:01

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

2012-07-17 00:00:00

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i B+E

2012-07-02 15:28:25

Informacja o wyborze oferty - doradztwo zawodowe

2012-06-27 13:45:47

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

2012-06-27 00:00:00

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na świadczenie usług na stanowisku "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

2012-06-22 00:00:00

Zaproszenie do składania ofert na poradnictwo zawodowe

2012-06-13 12:25:43

PCPR ogłasza nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2012-05-29 09:19:41

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PFRON

2012-05-25 17:33:18

Informacja o wybranych ofertach

2012-05-17 08:22:24

Zapytanie o cenę artykułów do serwisu kawowego

2012-05-17 08:15:23

Zapytanie o cenę - catering

2012-05-17 08:10:09

Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz osób, uczestników projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

2012-05-16 14:28:16

Zapytanie o cenę na opracowanie i wydruk plakatów

2012-05-16 14:09:15

Zapytanie o cenę na publikację artykułów informacyjno-promocyjnych