Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności dotyczące realizacji projektu

Aktualności dot. realizacji projektu

 

1. INFORMACJE DOT. REALIZACJI PROJEKTU

Od stycznia 2018 roku rozpoczęto realizacje usług opiekuńczych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane są przez Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb, i w związku z tym wymagają pomocy innych osób.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych przez odpowiednio wykwalifikowanych opiekunów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu obejmuje m.in. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, sprzątanie, pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, organizowanie wolnego czasu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Od marca 2018 roku rozpoczęto realizację usług asystenckich w miejscu zamieszkania realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Usługa ta świadczona jest przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

Zakres czynności asystenckich obejmuje m. in.: czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niesamodzielnym, pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego lub komputerowego, pomoc związana z załatwianiem spraw urzędowych. Pomoc w robieniu zakupów. Pomoc przy przemieszczaniu się i towarzyszenie w wizytach lekarskich i miejscach kulturalnych, organizowanie i pomoc w dojazdach do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji i realizacji zainteresowań, pasji, itp.

W ramach usługi uczestnikom projektu zapewniony jest obiad z dowozem do miejsca zamieszkania.

W ramach projektu od września 2018 roku uruchomiony został Dzienny Dom Pomocy w Hucie, usługa ta realizowana jest przez Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie.

Od stycznia 2018 roku trwały prace remontowo-budowlane zmierzające do uruchomienia Dziennego Domu Pomocy. Placówka znajduje się w miejscowości Huta 46, 98-360 Lututów jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, funkcjonuje w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.  W ramach Dziennego Domu Pomocy osoby niesamodzielne zapewnioną będą mieć opiekę opiekunów oraz specjalistów tj. psychologa, masażystę oraz terapeutę zajęciowego. Dzienny Dom Pomocy umożliwia udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczna, rozwój pasji i zainteresowań, uczestnictwo w przeróżnych imprezach kulturalnych i spotkaniach itp.

Podopiecznym Dziennego Domu Pomocy zapewnione jest wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz transport z miejsca zamieszkania do siedziby Domu.

Budynek jednopiętrowy DDP, wejście do budynku

Łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością w DDP

sala rehabilitacji, rower rehabilitacyjny, orbitrek, łóżko rehabilitacyjne

Meble kuchenne w kuchni DDP

jadalnia w DDP, prostokątny stół z krzesłami, na stole poczęstunek, owoce, ciasta

uczestnicy DDP przy stole prostokątnym podczas obiadu

uczestniczka DDP w fotelu do masażu

2 uczestników w sali rehabilitacji, 1 osoba ćwiczy na rowerku, 2 osoba ćwiczy na orbitreku

Od września 2018 roku planowane jest rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych zmierzających do utworzenia w ramach projektu mieszkania treningowego oraz dwóch mieszkań wspieranych.  Budynek przeznaczony na w/w mieszkalnictwo znajduje się w Wieruszowie przy ulicy Ludwika Waryńskiego 8, realizatorem jest Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”.

   W/w mieszkania adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wieruszowskiego, w szczególności do osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnością. Usługi mieszkalnictwa wspomaganego mają polegać na dostarczeniu osobom możliwość i warunki utworzenia miejsca do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia,  przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających.

   W mieszkaniach tych prowadzone będą treningi m. in. umiejętności praktycznych, higieny, finansowy, zarządzania mieszkaniem, kulinarny, umiejętności spędzania czasu wolnego, interpersonalny itd. W mieszkaniach wspieranych prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu. Uruchomienie mieszkań planowane jest w miesiącu grudniu br.

Od stycznia 2019 roku dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie zaplanowany jest kurs I pomocy przedmedycznej oraz cyklicznie grupowe poradnictwo specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem oraz z dietetykiem. Realizatorem jest Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Usługa skierowana jest do 10 opiekunów faktycznych, mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Celem kursu I pomocy przedmedycznej oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego jest podniesienie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Grupowe poradnictwo specjalistyczne obejmuje warsztaty z psychologiem, pedagogiem oraz spotkanie z dietetykiem w  zakresie m.in.: kompetencji społecznych, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, asertywności, relacji rodzinnych, prawidłowych nawyków żywieniowych.

Usługa realizowana będzie okresowo od stycznia 2019 do marca 2020. O terminie i miejscu realizowanego grupowego poradnictwa specjalistycznego opiekunowie będą informowani na bieżąco. Warsztaty ze specjalistami prowadzone będą –  z psychologiem 2 x 5 godz., z pedagogiem 3 x 5 godz., z dietetykiem 1 x 5 godz. zapewniona będzie przerwa kawowa oraz  kurs I pomocy przedmedycznej – 4 godz. Usługa jest bezpłatna.

W poniższych linkach znajdują się informacje o projekcie "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" zamieszczane w środkach masowego przekazu

http://powiat-wieruszowski.pl/mieszkancy-z-terenu-gminy-wieruszow-oraz-gminy-boleslawiec-moga-skorzystac-z-uslug-opiekunczych-w-miejscu-zamieszkania-w-ramach-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim.html

http://www.tugazeta.pl/1,beda-trenowac-dorosle-zycie,30078.html

http://www.tugazeta.pl/1,asystenci-dla-niepelnosprawnych,30073.html

http://www.tugazeta.pl/1,dzienny-dom-pomocy-w-hucie,29954.html

http://www.radiozw.com.pl/index

http://powiat-wieruszowski.pl/projekt-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim-dofinansowany-srodkami-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego.html

http://www.tugazeta.pl/1,tak-dla-projektu-nie-dla-lokalizacji,28988.html

http://www.tugazeta.pl/1,wystartuje-centrum-uslug-spolecznych,28943.html

http://www.tugazeta.pl/1,pozyskali-prawie-3-5-mln-zl,28842.html

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/ponad-3-mln-zl-na-rozwoj-uslug-spolecznych-w-powiecie,.html

http://powiat-wieruszowski.pl/centrum-uslug-spolecznych.html

http://www.tugazeta.pl/1,wniosek-na-centrum-uslug-spolecznych,26840.html

Data dodania: 2018-03-15 09:03:33

Inne artykuły