Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności dotyczące realizacji projektu

1. INFORMACJE DOT. REALIZACJI PROJEKTU

Od stycznia 2018 roku rozpoczęto realizację usług opiekuńczych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane są przez Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych
i niezbędnych potrzeb i w związku z tym wymagają pomocy innych osób.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych przez odpowiednio wykwalifikowanych opiekunów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu obejmuje m.in. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, sprzątanie, pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, organizowanie wolnego czasu, pomocw załatwianiu spraw urzędowych.

Od stycznia 2018 roku rozpoczęto prace remontowo-budowlane zmierzające do uruchomienia Dziennego Domu Pomocy w Hucie w ramach projektu usługa ta realizowana jest przez Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie. Termin otwarcia Dziennego Domu Pomocy planowany jest na czerwiec 2018r.

Dzienny Dom Pomocy znajduje w Hucie 46, 98-360 Lututów będzie ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, funkcjonować będzie w godz. 8:00 – 16:00. 
W ramach Dziennego Domu Pomocy osoby niesamodzielne zapewnioną będą mieć opiekę opiekunów oraz specjalistów tj. psychologa, masażysty oraz terapeuty zajęciowego. Dzienny Dom Pomocy umożliwiać ma udział osobom niesamodzielnym w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych m.in. w zajęciach terapeutycznych, zajęciach podnoszących sprawność fizyczną, rozwój pasji i zainteresowań. DDP umożliwiać będzie uczestnictwo w/w osób w przeróżnych imprezach kulturalnych i spotkaniach.

Podopiecznym Dziennego Domu Pomocy zostanie zapewnione wyżywienie oraz transport z miejsca zamieszkania do siedziby Domu.

Od marca 2018 roku rozpoczęto realizację usług asystenckich w miejscu zamieszkania realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Usługa ta świadczona jest przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

Zakres czynności asystenckich obejmuje m. in.: czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niesamodzielnym, pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego lub komputerowego, pomoc związana z załatwianiem spraw urzędowych. Pomoc w robieniu zakupów. Pomoc przy przemieszczaniu się i towarzyszenie w wizytach lekarskich i miejscach kulturalnych, organizowanie i pomoc w dojazdach do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji i realizacji zainteresowań, pasji, itp.

W ramach usługi uczestnikom projektu zapewniony jest obiad z dowozem do miejsca zamieszkania.

 

W poniższych linkach znajdują się informacje o projekcie "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" zamieszczane w środkach masowego przekazu

http://powiat-wieruszowski.pl/mieszkancy-z-terenu-gminy-wieruszow-oraz-gminy-boleslawiec-moga-skorzystac-z-uslug-opiekunczych-w-miejscu-zamieszkania-w-ramach-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim.html

http://www.tugazeta.pl/1,beda-trenowac-dorosle-zycie,30078.html

http://www.tugazeta.pl/1,asystenci-dla-niepelnosprawnych,30073.html

http://www.tugazeta.pl/1,dzienny-dom-pomocy-w-hucie,29954.html

http://www.radiozw.com.pl/index

http://powiat-wieruszowski.pl/projekt-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim-dofinansowany-srodkami-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego.html

http://www.tugazeta.pl/1,tak-dla-projektu-nie-dla-lokalizacji,28988.html

http://www.tugazeta.pl/1,wystartuje-centrum-uslug-spolecznych,28943.html

http://www.tugazeta.pl/1,pozyskali-prawie-3-5-mln-zl,28842.html

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/ponad-3-mln-zl-na-rozwoj-uslug-spolecznych-w-powiecie,.html

http://powiat-wieruszowski.pl/centrum-uslug-spolecznych.html

http://www.tugazeta.pl/1,wniosek-na-centrum-uslug-spolecznych,26840.html

Data dodania: 2018-03-15 09:03:33

Inne artykuły