Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2019-09-19 11:19:35

UWAGA STUDENCI!

2019-09-19 11:14:10

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. nowego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-02 10:33:21

Nabór zawodników w wieku 5-17 lat do ampfutbolu

2019-08-20 13:21:34

Poszukiwania Ludzi Zaginionych

2019-08-08 11:12:09

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

2019-08-08 09:34:30

Nabór wniosków w ramach programu "DOBRY START"

2019-08-06 13:52:56

Uwaga!!! Możliwość dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

2019-08-01 12:25:52

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „GraduatON” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2019-08-01 12:07:47

„Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2019-06-27 10:02:15

Poszukiwanie osoby zaginionej - P. Michała Skalskiego

2019-06-25 13:15:17

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wieruszowie

2019-06-16 20:12:17

Informacja o zmianie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w okresie letnim

2019-05-21 13:41:17

21 czerwca - Urząd nieczynny

2019-04-25 12:05:28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU

2019-04-24 08:49:22

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2019-04-19 14:55:36

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie

2019-04-08 08:45:50

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE, Ul. L.Waryńskiego15, 98-400 Wieruszów OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2019-04-03 09:15:33

Informacje o ogłoszeniu - wybór opiekunów/ opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

2019-03-29 17:50:58

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspieranych i treningowych – nabór uzupełniający

2019-03-29 12:14:00

Nabór na stanowisko psychologa w wymiarze 1,0 etatu - zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę

2019-03-13 08:08:49

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Projekt – Rozwój - Zatrudnienie”

2019-03-12 14:43:14

Program Aktywny samorząd w 2019 roku

2019-03-06 11:22:23

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

2019-03-06 10:28:08

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA MŁODZIEŻY

2019-02-20 09:51:57

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. kursu I pomocy przedmedycznej

2019-02-11 12:45:58

Informacja o wyniku postępowania

2019-02-08 15:06:21

Zapytanie o cenę kursu 1 pomocy przedmedycznej

2019-01-23 14:57:44

GRUPOWE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”

2019-01-08 14:50:46

AKTUALNA KLAUZULA INFORMACYJNA

2019-01-08 09:11:31

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych

Przejdź do strony: