Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2021-01-05 10:29:26

ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ PCPR W WIERUSZOWIE ORAZ ADRESÓW E-MAIL

2020-12-31 08:20:20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie czynne do godz. 14.00.

2020-12-04 13:22:54

Urząd nieczynny

2020-12-02 12:10:48

PFRON umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

2020-11-03 12:37:10

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

2020-11-03 09:56:54

Zawieszenie bezpośredniej obsługi klienta w Punkcie Interwencji Kryzysowej

2020-10-28 10:58:00

Informacja o wynikach postępowania - korepetycje z języka angielskiego

2020-10-16 13:15:05

Zapytanie ofertowe - nabór uzupełniający (język angielski)

2020-10-16 11:07:32

Pomoc dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej - punkty informacyjno-doradcze

2020-10-05 11:40:33

Informacja o wynikach postępowania

2020-10-02 12:50:38

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

2020-09-22 15:09:40

Zapytanie ofertowe - nabór uzupełniający

2020-09-22 11:54:01

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2020-09-14 17:15:25

Informacja o wynikach postępowania - korepetycje z matematyki

2020-09-14 15:24:35

Informacja o wynikach postępowania - korepetycje z języka angielskiego

2020-09-07 15:59:16

WAŻNE! Dotyczy programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

2020-08-27 13:59:20

Nabór do projektu dla osób głuchych i słabosłyszących

2020-08-27 12:10:56

Zapytanie ofertowe - korepetycje z j. angielskiego

2020-08-27 11:50:42

ZAPYTANIE OFERTOWE-KOREPETYCJE Z MATEMATYKI

2020-08-06 14:03:58

Szacowanie wartości zamówienia na usługi udzielania korepetycji z matematyki dla 8 dzieci z pieczy zastępczej uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

2020-08-06 13:50:03

Szacowanie wartości zamówienia na usługi udzielania korepetycji z języka angielskiego dla 8 dzieci z pieczy zastępczej uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

2020-08-05 08:00:58

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

2020-07-29 14:55:29

W dniu 14 sierpnia Urząd będzie nieczynny

2020-07-24 13:58:32

Apel Starosty Wieruszowskiego - KORONAWIRUS na terenie naszego powiatu NIE ODPUSZCZA

2020-07-01 11:35:10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plakaty, ulotki

2020-06-25 14:04:42

Informacja o zmianie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w okresie letnim

2020-06-22 09:59:34

Zapytanie o cenę - plakaty, ulotki

2020-06-04 13:44:38

12 czerwca Urząd nieczynny

2020-06-01 10:07:44

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. "Aktywizator kariery 2!"

2020-05-12 09:28:44

Rekrutacja do projektu "Lepsza przyszłość"

Przejdź do strony: