Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2019-12-31 10:33:39

Informacja dot. przyjmowania w 2020 r. wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2019-12-11 14:10:50

Nabór wniosków w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

2019-12-09 07:42:07

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 roku

2019-12-02 11:09:58

W dniu 24 grudnia urząd nieczynny

2019-10-29 08:25:43

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych

2019-10-28 08:44:44

Zaproszenie do udziału w projekcie "W dobrym kierunku"

2019-10-21 13:29:47

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób głuchych w wieku od 30. roku życia

2019-10-15 15:19:08

Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III”

2019-10-08 13:31:17

Bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

2019-09-19 11:19:35

UWAGA STUDENCI!

2019-09-19 11:14:10

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. nowego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-02 10:33:21

Nabór zawodników w wieku 5-17 lat do ampfutbolu

2019-08-08 11:12:09

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

2019-08-08 09:34:30

Nabór wniosków w ramach programu "DOBRY START"

2019-08-06 13:52:56

Uwaga!!! Możliwość dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

2019-08-01 12:25:52

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „GraduatON” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2019-08-01 12:07:47

„Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2019-06-25 13:15:17

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wieruszowie

2019-06-16 20:12:17

Informacja o zmianie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w okresie letnim

2019-05-21 13:41:17

21 czerwca - Urząd nieczynny

2019-04-25 12:05:28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU

2019-04-24 08:49:22

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

2019-04-19 14:55:36

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie

2019-04-08 08:45:50

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE, Ul. L.Waryńskiego15, 98-400 Wieruszów OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2019-04-03 09:15:33

Informacje o ogłoszeniu - wybór opiekunów/ opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

2019-03-29 17:50:58

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspieranych i treningowych – nabór uzupełniający

2019-03-29 12:14:00

Nabór na stanowisko psychologa w wymiarze 1,0 etatu - zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę

2019-03-13 08:08:49

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Projekt – Rozwój - Zatrudnienie”

2019-03-12 14:43:14

Program Aktywny samorząd w 2019 roku

2019-03-06 11:22:23

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

Przejdź do strony: