Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2020-03-19 09:57:54

Wsparcie dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego

2020-03-17 09:01:58

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

2020-03-02 14:08:01

Nabór wniosków - Aktywny samorząd w 2020 r.

2020-02-21 09:33:31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS.KADR, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I SPRAW ORGANIZACYJNYCH w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

2020-02-17 11:19:12

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS.KADR, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I SPRAW ORGANIZACYJNYCH

2020-02-11 08:51:34

Zaproszenie na spektakl "Idę na MITYNG"

2020-02-11 08:43:33

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2020-01-27 11:49:43

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny specjalista ds. kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych

2019-12-31 10:33:39

Informacja dot. przyjmowania w 2020 r. wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2019-12-11 14:10:50

Nabór wniosków w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

2019-12-09 07:42:07

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 roku

2019-12-02 11:09:58

W dniu 24 grudnia urząd nieczynny

2019-10-29 08:25:43

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych

2019-10-28 08:44:44

Zaproszenie do udziału w projekcie "W dobrym kierunku"

2019-10-21 13:29:47

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób głuchych w wieku od 30. roku życia

2019-10-15 15:19:08

Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III”

2019-10-08 13:31:17

Bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

2019-09-19 11:19:35

UWAGA STUDENCI!

2019-09-19 11:14:10

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. nowego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-02 10:33:21

Nabór zawodników w wieku 5-17 lat do ampfutbolu

2019-08-08 11:12:09

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

2019-08-08 09:34:30

Nabór wniosków w ramach programu "DOBRY START"

2019-08-06 13:52:56

Uwaga!!! Możliwość dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

2019-08-01 12:25:52

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „GraduatON” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2019-08-01 12:07:47

„Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2019-06-25 13:15:17

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wieruszowie

2019-06-16 20:12:17

Informacja o zmianie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w okresie letnim

2019-05-21 13:41:17

21 czerwca - Urząd nieczynny

2019-04-25 12:05:28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU

2019-04-24 08:49:22

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Przejdź do strony: