Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Projekt Centrum im. Ludwika Braille'a II dla osób z dysfunkcją wzroku

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w projekcie Centrum im. Ludwika Braille'a II, którego realizację rozpoczynamy 1 kwietnia 2015. 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych oraz słabowidzących poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie m.in: szkoleniach miękkich, szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch, kursach językowych. Poza szkoleniami/ warsztatami grupowymi proponujemy wsparcie psychologa, coacha, instruktorów orientacji przestrzennej i czynności życia a także specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii.


Projekt ten jest adresowany do osób, które:

* są w wieku aktywności zawodowej,

* zamieszkują na terenie jednego z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego,

* których, dysfunkcja wzroku jest potwierdzona orzeczeniem.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami pod nr telefonu: (22) 400 50 73 bądź adresem mailowym: clb@firr.org.pl, na który prosimy również przesyłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.DOC

Po wstępnej weryfikacji zespół projektu będzie kontaktował się z osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Projekt Centrum Ludwika Braille'a współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych  (beneficjentów projektu).


Biuro projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Warszawie, 

Pl. Konstytucji 5/4.

Termin realizacji projektu : 01.04.2015-31.03.2016 r.

Z poważaniem,

Zespół Projektu Centrum im. L. Braille'a

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Oddział w Warszawie

pl. Konstytucji 5/4

00-657 Warszawa

Tel. 22 400 50 73

tel. 663 883 338

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Przekaż nam swój 1%

KRS: 0000170802

Nr konta: 54 1140 1081 0000 2309 9800 1011

Data dodania: 2015-04-26 15:50:36

Inne artykuły