Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-12-31 10:33:39

Informacja dot. przyjmowania w 2020 r. wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w SYSTEMIE OBSŁUGI WSPARCIA (SOW). Elektroniczny nabór wniosków przez system SOW zostanie uruchomiony od 01.01.2020 r. Do systemu można zalogowac się przez m.in.: przez zakładkę System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie.

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzanymi przez PFRON dotyczącymi wzorów wniosk (...)

2019-12-11 14:10:50

Nabór wniosków w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Powiat Wieruszowski w dniu 10.12.2019 r. wyraził gotowość realizacji w 2020 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Szczegółowe Procedury i zasady programu, a także wnioski dostępne są na stronie internetowej PFRON-u: www.pfron.org.pl – w zakładce:
„O Funduszu”, „Programy i zadania PFRON”.

Wszystkie jednostki zainteresowane uzyskaniem środków PFRON na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarach B, C, D, (...)

2019-12-09 07:42:07

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 rokuZarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach m (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności