Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2016-09-12 11:23:48

Stypendia "Indeksu Marzeń" czekają na niepełnosparwnych maturzystów i studentów


Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych maturzystów i studentów
 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” rozpoczyna realizację 5. edycji projektu „Indeks Marzeń”.
 
9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto).
Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:
– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
– zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów
– wynik egzaminu maturalnego (...)

2016-09-08 13:29:51

Ogólnopolski projekt dla osób niewidomych i słabowidzących i ich otoczenia


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie  pt. "Wie kto pyta",
dofinansowanym ze środków PFRON. Będzie on realizowany do grudnia tego roku.Kierujemy go do osób niewidomych i słabowidzących, w tym z
niepełnosprawnością sprzężoną, a także do osób z ich otoczenia.

W ramach projektu będzie można skorzystać z bezpłatnych porad  psychologa,prawnika, tyflopedagoga(specjalisty zajmującego się  nauczaniem niewidomych poruszania się i wykonywania codziennych czynności) oraz informatyka.

Osoby niewidome będą mogły porozmawiać z psychologiem, o problemach (...)

2016-09-08 07:38:13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wieruszów, 07.09.2016 r.

PCPR.271.12.2016    

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że w związku z zapytaniem o cenę artykułów spożywczych z dnia 31 sierpnia 2016r.  w ramach realizacji projektu ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności