Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-04-25 12:05:28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

Informujemy ,że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Hojka Głąb  zam. Kluski

                                                               Uzasadnienie:

Pani Anna Hojka - Głąb posiada wykształcenie wyższe ( wykształcenie magisterskie na kierunku socjologia oraz jest na I roku studi (...)

2019-04-24 08:49:22

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU

„ Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

 

Informujemy , że w wyniku wstępnej selekcji  na stanowisko urzędnicze Starszego referenta-Koordynatora projektu „ Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim”  do następnego etapu zakwalifikowały się  następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu.
(...)

2019-04-19 14:55:36

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie
Wieruszów. 17.04.2018r.


Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie  „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszow (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności