Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2018-02-21 13:52:43

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pt. „TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”


 

Wójt Gminy Lututów

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

adres strony internetowej: www.lututow.bip.cc (...)

2018-02-21 13:34:52

Nabór na opiekuna/opiekunkę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”
Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1090628

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) wykonawca ponosi wszelk (...)

2018-02-19 15:39:47

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

Numer ogłoszenia

1089933

Sta (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności