Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-01-08 14:50:46

AKTUALNA KLAUZULA INFORMACYJNA


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż

1.  Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

-  telefonicznie: 62 783 19 (...)

2019-01-08 09:11:31

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych


Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159117

Status ogłoszenia (...)

2019-01-07 10:20:35

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.
Wieruszów 07.01.2019 r.

 Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Katarzyna Bryja za (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności