Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-10-29 08:25:43

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) do dnia 30.11.2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych
na rok 2020.

Poniżej druk wniosku wraz z załącznikami

(...)

2019-10-28 08:44:44

Zaproszenie do udziału w projekcie "W dobrym kierunku"


Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „W dobrym kierunku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo (...)

2019-10-21 13:29:47

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób głuchych w wieku od 30. roku życia


Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki informuje, że realizuje przy dofinansowaniu z WUP w Łodzi w ramach RPO 2014-2020 projekt aktywizacji zawodowej dla osób głuchych w wieku od 30. roku życia zamieszkujących obszary słabo zaludnione w woj. łódzkim.

W związku z tym Polski Związek Głuchych uprzejmie prosi o kontakt osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Realizatorzy projektu chętnie przyjadą na miejsce i spróbują zaproponować ścieżkę projektową, czyli doradztwo, szkolenie, staż jak najbliżej miejsca zamieszkania i zatrudnienie, a także wyjazdowe warsztaty (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności