Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-12-09 07:42:07

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 rokuZarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 roku.

Wnioski zarządców w wielor (...)

2019-12-02 11:09:58

W dniu 24 grudnia urząd nieczynny


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w dniu
24 grudnia 2019 r. będzie nieczynne (...)

2019-10-29 08:25:43

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) do dnia 30.11.2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych
na rok 2020.

Poniżej druk wniosku wraz z załącznikami

(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności