Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2018-09-21 15:22:19

Zapraszamy do udziału w projekcie "Początek kariery".


Poniżej informacje dot. projektu:"Początek kariery".

Początek_kariery_plakat.pdf

Informacja dot. projektu.pdf (...)

2018-09-06 12:11:58

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku biurowym przebudowywanym na mieszkania chronione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-09-2018

Termin składania ofert

19-09-2018

Numer ogłoszenia

1135204

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
(...)

2018-08-31 13:02:13

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci


W poniższym linku znajdują się informacje NFZ dot. korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez:

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

- dzieci względem, których orzeczono konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną mozliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt. 7 w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności)

(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności