Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-10-27 14:47:13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

Informujemy ,że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Binkowskazam. Pieczyska. W związku  z tym ,że Pani Binkowska zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia angaż zaproponowano Pani Iwonie Ciężkiej – Głowacz- zam. Kowalówka , która była druga na liście do zatrudnienia. W związku z tym, że Pani Iwona Ciężk (...)

2017-10-25 14:18:55

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

Informujemy ,że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Binkowska zam. Pieczyska.

                                               Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Binkowska posiada wykształcenie wyższe (licencjat z ekonomii oraz wykształcenie magisterskie na kierunku zarządzanie i marke (...)

2017-10-23 09:43:35

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji  na stanowisko urzędnicze Starszego referenta-Koordynatora projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”  do następnego etapu zakwalifikowały się  następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lp. Imię i nazwisko                                                         Miejsce zamieszkania (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności